null

Odśnieżajmy dachy po opadach śniegu!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W nawiązaniu do apelu wojewody mazowieckiego Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przypomina właścicielom lub zarządcom nieruchomości o regularnym oczyszczaniu dachów z zalegającego śniegu oraz usuwaniu sopli, które zagrażają przechodniom.

Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad 1 000 m², m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny. Dachy budynków (zwłaszcza płaskie lub o małym kącie nachylenia) mogą być narażone na dodatkowe obciążenie.

Wojewoda mazowiecki przypomina, że tego typu obiekty winny były być poddane okresowym przeglądom do 30 listopada.

Załączniki: