null

Odśnieżajmy dachy po opadach śniegu!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W nawiązaniu do apelu wojewody mazowieckiego Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przypomina właścicielom lub zarządcom nieruchomości o regularnym oczyszczaniu dachów z zalegającego śniegu oraz usuwaniu sopli, które zagrażają przechodniom.

Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad 1 000 m², m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny. Dachy budynków (zwłaszcza płaskie lub o małym kącie nachylenia) mogą być narażone na dodatkowe obciążenie.

Wojewoda mazowiecki przypomina, że za stan techniczny obiektów budowlanych odpowiadają właściciele lub zarządcy budynków. Przypadki zaniedbań należy zgłaszać do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

Załączniki: