null

Pięć milionów zł na służby ponadnormatywne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Patrol podczas służby ponadnormatywnej. Fot. KSP
Patrol podczas służby ponadnormatywnej. Fot. KSP

Od maja ulice stolicy znów będą patrolować policjanci podczas służb ponadnormatywnych finansowanych z budżetu m.st. Warszawy.

Stołeczny ratusz przeznaczy w tym roku na opłacenie dodatkowych patroli 5 mln zł.  Porozumienie podpisane z Komendantem Stołecznym Policji pozwala na wystawienie 25 tysięcy takich służb. Warszawa od lat uwzględnia ten wydatek w ogólnej sumie przekazywanej co roku na konto KSP.

Działania m.st. Warszawy i KSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa od lat konsekwentnie realizowane, oceniane są przez mieszkańców bardzo wysoko, co wyrażane jest badaniach opinii oraz w statystykach policyjnych, pokazujących Warszawę jako jedno z najbezpieczniejszych miast w Polsce.

Służby ponadnormatywne pełnione są w niebezpiecznych miejscach Warszawy, wskazanych przez mieszkańców podczas zebrań grup osiedlowych w ramach programu „Bezpieczne osiedle”. Wspólnie z policjantami, strażnikami miejskimi oraz przedstawicielami ratusza typowane są miejsca, gdzie patrole Policji są niezbędne, w których warszawiacy nie czują się bezpiecznie lub zauważają częste naruszenie przepisów i porządku. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 100 takich miejsc, które obejmowane są szczególnym nadzorem.  

Celowość ponoszenia wydatków na służby ponadnormatywne pokazuje statystyka. W ubiegłym roku w czasie ich pełnienia zatrzymano 220 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano ponad 65 tys. osób, pouczono prawie 25 tys. osób, ukarano mandatami karnymi 21 tysięcy. W miejscach najbardziej zagrożonych niebagatelną rolę pełni także sama obecność policjantów w mundurach.

Planowane wydatki na Policję w 2017 r.:
W 2017 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji Warszawa planuje przeznaczyć 7 648 400 zł:
W tym na:
1)  koszty adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej w OPP – 900 000 zł,
2)  25 000 służb ponadnormatywnych Policji – 5 000 000 zł,
3)  nagrody dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie – 800 000 zł,
4)  utrzymanie 20 koni służbowych – 500 000 zł,
5)  zakup sprzętu specjalistycznego (w tym do obsługi koni służbowych) – 323 000 zł.
6)  zakup urządzeń specjalistycznych do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – 125 000 zł.