null

Pieniądze dla policji – na dodatkowe patrole i nagrody

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nagrody otrzymają policjanci wyróżniający sie w służbie
Nagrody otrzymają policjanci wyróżniający sie w służbie

Rada Miasta zgodziła się przekazać w bieżącym roku z dochodów własnych m.st. Warszawy środki finansowe dla policji, które zostaną przekazane na opłacenie patroli ponadnormatywnych oraz na nagrody dla wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy.

- Co roku wnioskuję do radnych o dofinansowanie stołecznych policjantów – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz – obecność funkcjonariuszy nie tylko na głównych ulicach, ale  także w dzielnicowych zaułkach, parkach i skwerach zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Dofinansowanie policji przez m.st. Warszawę umożliwia skierowanie dodatkowych patroli policji, w te obszary miasta, które są najbardziej zagrożone przestępczością, a jednocześnie umożliwia policjantom skorzystanie z dodatkowego, legalnego źródła dochodu.

Rekompensata pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę w wysokości 3,4 mln zł, pozwoli na wystawienie 17 tysięcy dodatkowych ośmiogodzinnych służb policyjnych na terenie stolicy.

Funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych, jak pokazują lata ubiegłe, to korzyść dla miasta. Tylko w ubiegłym roku w ramach służby ponadnormatywnej zatrzymano 156 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano 56 259 osób, pouczono 17 525 osób, ukarano mandatami karnymi 14 544 sprawców wykroczeń. Niebagatelną, prewencyjną rolę pełni już sama obecność policjantów w mundurach w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością.

Radni uchwalili także wysokość nagród dla wyróżniających się policjantów w wysokości 500 tys. zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że służba policjantów w Warszawie jest wyjątkowo trudna i odpowiedzialna, a także ze względu na wielkość miasta i liczbę mieszkańców oraz stołeczny jego charakter (siedziby placówek dyplomatycznych oraz najważniejsze w Polsce obiekty administracji centralnej), dużą liczbę przeprowadzanych imprez masowych oraz największą w Polsce liczbę zwoływanych zgromadzeń publicznych i najbardziej otwarty rynek pracy w Polsce, m.st. Warszawa od wielu lat przeznacza środki finansowe na nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy policji. W latach 2007-2014 przekazano na ten cel ponad 10 mln zł.