null

Pierwsza pomoc dla wolskich seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczestniczka szkolenia z pierwszej pomocy ćwiczy na fantomie uciskanie klatki piersiowej.
Warsztaty pierwszej pomocy dla seniorów na Woli. Fot. BBiZK

Wolscy seniorzy poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skorzystali z możliwości przećwiczenia nabytej wiedzy pod okiem ratowników medycznych ze Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej m.st. Warszawy zorganizowali szkolenie z zasad udzielania pomocy przedmedycznej w Ośrodku Wsparcia Seniorów przy ul. Zawiszy 5 oraz w „MAL Kotłownia” przy ulicy Jana Olbrachta 9.

Prowadzący przedstawili zebranym sposoby postępowania z poszkodowanymi. Zademonstrowali jak sprawdzić oddech, jak ułożyć osobę w pozycji bocznej–bezpiecznej oraz jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo oddechową u dorosłych. W czasie szkolenia zwracano szczególną uwagę na to, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa ma dla poszkodowanej osoby kluczowe znaczenie. Czasem ułamki sekund decydują o tym, czy dana osoba przeżyje. Omówili także kolejność przekazywania informacji dyspozytorowi w trakcie telefonicznego wzywania pomocy. Seniorzy poznali również algorytm postępowania podczas zadławienia oraz pokazano im chwyt Heimlicha, który może ratować życie przy zadławieniach pokarmami.

Seniorzy mieli możliwość przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy przy użyciu fantomu. Podkreślano, że najważniejsze to nie być obojętnym, gdy jest się świadkiem lub przypadkowym uczestnikiem zdarzenia losowego. To od naszego postępowania może zależeć czy dana osoba przeżyje. Osoby starsze aktywnie brały udział w ćwiczeniach. Chętnie też zadawały instruktorom pytania na temat właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach kryzysowych, w których każdy może się znaleźć.

W trakcie zajęć ratownicy podzielili czas na naukę niesienia pierwszej pomocy dzieciom i osobom małoletnim, które bardzo często rodzice pozostawiają pod opieką swoich dziadków. To potrzeba zapewnienia opieki i bezpieczeństwa swoim wnukom zwiększyła zaangażowanie seniorów w ćwiczenia z fantomem. Chętnie uczestniczyli oni w zajęciach, trenowali masaż serca i starali się uzyskać jak najwięcej informacji na temat zasad niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej właśnie dzieciom.

Korzystając z okazji kierownik zespołu delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola przekazała informacje na temat spotkań z mieszkańcami Woli, w których uczestniczą dzielnicowi Policji i strażnicy miejscy, tzn. Grupy Osiedlowe. Na spotkaniu można wskazać miejsca niebezpieczne wymagające patroli służb ponadnormatywnych Policji oraz zgłosić inne problemy dotyczące spraw bezpieczeństwa ze swojego najbliższego otoczenia. Podczas spotkania zachęcano do korzystania z telefonów alarmowych i numeru 112 w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz z aplikacji 19115. Przypomniano również seniorom, że nadal funkcjonują oszuści podający się za fałszywych policjantów, urzędników i bliskich z rodziny oraz starano się przypomnieć im m.in. że policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, itp.

Celem utrwalenia wiedzy przedstawiciele delegatury BBiZK w dzielnicy Wola przekazali seniorom zakładki do książek z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz ulotki informacyjne pt.: „Policjant? Wnuczek? A może oszust?!”, a także miniaturowe apteczki pierwszej pomocy oraz elementy odblaskowe ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej stoi na sali. Wokół nich siedzą seniorzy.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Strażnik Miejski pokazuje pozycje boczną - bezpieczną na człowieku leżącym na podłodze.
Funkcjonariusz Straży Miejskiej pokazuje seniorom za pomocą fantomu jak wykonywać uciskanie klatki piersiowej.
Uczestniczki wykonują resuscytację krążeniowo - oddechową na fantomie.
Przedstawicielka delegatury BBIZK rozdaje ulotki i elementy odblaskowe seniorom po zakończeniu szkolenia.
Strażnicy miejscy i przedstawiciel delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stoją na sali. Przed nimi leży fantom do pierwszej pomocy.