null

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna w Dziennym Domu dla Osób Starszych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej prowadzą resuscytację oddechowo – krążeniową z udziałem dwóch osób ratujących życie.
Seniorzy na spotkaniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Fot. BBiZK

W dniu 31 maja 2022 r. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów oraz funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy odwiedzili pensjonariuszy Dziennego Domu dla Osób Starszych mieszczącego się w Warszawie przy ul. Lentza 35.

Strażnicy Miejscy omówili zakres czynności wchodzących w skład pierwszej pomocy przedmedycznej w postaci:

  • oceny zaistniałej sytuacji, czyli co i kiedy się wydarzyło,
  • zabezpieczenia miejsca zdarzenia np. usunięcie przeszkód w dostępie do ofiary,
  • oceny podstawowych funkcji życiowych: przytomność, oddech,
  • wezwania specjalistycznej pomocy np. za pomocą numeru 112,
  • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w oczekiwaniu na służby ratunkowe.

Przy użyciu fantomu zaprezentowano resuscytację krążeniowo – oddechową tzw. reanimację, która ma na celu przywrócenie transportu tlenu do tkanek, a wykonywana jest po stwierdzeniu braku tętna i oddechu. Prelegenci omówili również użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED oraz postępowanie z poszkodowanym po urazie.

Zwieńczeniem omówionego spotkania, cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem, był blok dyskusyjny, podczas którego seniorzy zadawali pytania dotyczące życia ludzkiego oraz przedstawiali sytuacje, których byli uczestnikami. Na koniec każdy obecny otrzymał elementy odblaskowe i ulotki informacyjne ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Kończąc spotkanie, naszym seniorom przypomniano o przestępstwach polegających na wyłudzeniach i oszustwach w postaci oszustw na: „ policjanta”, „ wnuczka”, „prokuratora” czy „pracownika spółdzielni mieszkaniowej”.

Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy prowadzącą część teoretyczną w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej podczas przygotowania do prowadzenia resuscytacji oddechowo – krążeniowej wśród zgromadzonych seniorów.
Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej podczas układania poszkodowanego do pozycji bocznej bezpiecznej wśród seniorów.