null

Pierwsza pomoc w Klubie Seniora "Słoneczko" na Bemowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pierwsza pomoc w Klubie Seniora „Słoneczko” na Bemowie Fot. BBiZK
Pierwsza pomoc w Klubie Seniora „Słoneczko” na Bemowie Fot. BBiZK

W Ośrodku Kultury i Edukacji Spółdzielni Wola w Klubie Seniora „Słoneczko” przy ul. Bolkowskiej 2C odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia, które są kontynuacją działań skierowanych do seniorów organizowanych przez Delegaturę BBiZK w Dzielnicy Bemowo oraz Ośrodek Pomocy Społecznej poprowadził strażnik miejski z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Seniorzy uczestniczący w spotkaniu poznali sposoby postępowania z osobą nieprzytomną, tracącą oddech, poszkodowaną w wypadku. Strażnik uczył, jak sprawdzić oddech, jak ułożyć osobę w pozycji bocznej bezpiecznej, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, jak postępować w przypadku zadławienia, jak sprawnie, szybko wezwać pomoc medyczną, jakich informacji udzielać dyspozytorowi w trakcie telefonicznego wzywania pomocy. Seniorzy wzięli udział w części praktycznej zajęć, nie brakowało chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności oraz sprawdzenia zdobytej wiedzy.

Na koniec spotkania zebrani otrzymali  zakładki do książek z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz zakładki promujące Europejski Numer Alarmowy 112 ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Pierwsza pomoc w Klubie Seniora „Słoneczko” na Bemowie Fot. BBiZK