null

Pierwsze posiedzenie nowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st.Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy

W Ratuszu przy pl. Bankowym obradowało pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy na lata 2011-14. Powołanie Komisji jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na każdym staroście i prezydencie miasta na prawach powiatu.

Chciałabym podziękować wszystkim Państwu za wyrażenie zgody na osobiste uczestnictwo w pracach Komisji, pomimo tak licznych obowiązków zawodowych.- powiedziała Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Jestem przekonana, że zadania związane z opracowaniem i wdrażaniem powiatowej strategii bezpieczeństwa, realizowane z udziałem Komisji, w znaczący sposób przyczynią się do poprawy porządku i bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.  

Komisja obradowała w nowym składzie, który obok komendantów służb mundurowych, uzupełnia poseł  na Sejm Ryszard Kalisz, wiceminister MSWiA  Adam Rapacki, radni Warszawy oraz prokuratorzy.

Pierwsze posiedzenie zostało poświęcone ocenie stanu bezpieczeństwa w stolicy, której dokonali komendanci policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Określono główne kierunki działań w jakich powinna zmierzać poprawa bezpieczeństwa w Warszawie. Do priorytetów zaliczono między innymi poprawę bezpieczeństwa na stadionach i wokół nich, ograniczenie przestępczości nieletnich oraz zwiększenie działań profilaktycznych w zakresie pedofilii i pornografii z udziałem nieletnich.