null

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy wchodzi w życie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zatwierdzenie Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, funkcjonujący dotychczas pod nazwą Plan Reagowania Kryzysowego m.st. Warszawy, 25 lutego br. został zatwierdzony przez wojewodę mazowieckiego.

Jego aktualizacji dokonano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz właściwymi w tym zakresie zaleceniami wojewody mazowieckiego.

Plan opracowany w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, jest dokumentem obowiązującym służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty funkcjonujące na terenie Warszawy, które są zaangażowane w realizację zadań zarządzania kryzysowego w zakresie zgodnym z dokonanymi uzgodnieniami.