null

Plenerowa wizja lokalna na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plenerowa wizja lokalna na Woli
Plenerowa wizja lokalna na Woli

W dniu 17 czerwca 2015 r. mieszkańcy Grupy Osiedlowej „Mirów” przeprowadzili wizję lokalną w miejscach zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie ulic Chmielnej i Złotej.

Mieszkańcy i ich reprezentanci razem z przedstawicielami delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Wola oraz miejscowymi jednostkami Policji i Straży Miejskiej wspólnie zastanawiali się jak wpłynąć na stan bezpieczeństwa w okolicy.

Tym razem Grupa Osiedlowa wzięła „pod lupę” teren osiedlowy ograniczony budynkami przy ul. Chmielnej 106, 106b i 116/118. To tutaj gromadzi się młodzież zażywająca dopalacze, która dopuszcza się czynów karalnych.

Uczestnicy doszli do wniosków, iż trzeba zwrócić się do zarządców nieruchomości o przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych zaniedbanej zieleni. Wybujała roślinność sprzyja zjawisku chowania się tam osób łamiących prawo. Dodatkowym efektem będzie podniesienie estetyki terenu.

W miejscach wskazanych w trakcie oględzin przez lokalną społeczność nadal będą pojawiały się patrole służb porządkowych, w tym patrole ponadnormatywne Policji finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Podobne przeglądy infrastruktury osiedlowej wolskie Grupy Osiedlowe prowadzą na terenie całej Dzielnicy.