null

Podpisanie porozumienia pomiędzy m.st. Warszawa, a Jednostką Wojskową nr 23

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Podpisanie porozumienia pomiędzy m.st. Warszawa, a Jednostką Wojskową nr 2305
Podpisanie porozumienia pomiędzy m.st. Warszawa, a Jednostką Wojskową nr 2305

W dniu 06.02.2015 r. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BBiZK) przy ul. Młynarskiej 43/45 zostało podpisane porozumienie pomiędzy m.st. Warszawa, reprezentowanym przez Ewę Gawor Dyrektora BBiZK, a Jednostką Wojskową nr 2305 (JW. 2305), reprezentowaną przez płk Piotra Gąstała, dowódcę jednostki.

Sygnatariusze porozumienia, wyrazili gotowość podjęcia współpracy w ramach posiadanych uprawnień. Będzie ona dotyczyła w szczególności:

  • organizacji wspólnych szkoleń i ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności,
  • zapewnienia udziału obserwatorów JW 2305, w ćwiczeniach organizowanych przez Biuro dla służb ratowniczych, porządkowych i miejskich,
  • korzystania z konsultacji w zakresie zagrożeń o szczególnym charakterze,
  • bieżącej wymiany informacji o zagrożeniach i zdarzeniach mających wpływ na poziom bezpieczeństwa Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń o charakterze terrorystycznym.