null

Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Podsumowanie działań pn.
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"

W dniu 20 maja 2016 r. w Przedszkolu nr 174 przy ul. Markowskiej 8 odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne, które były podsumowaniem pierwszego cyklu działań służb ratowniczo-gaśniczych i porządkowych pn. „Mały Strażak”.

Dzieci były słuchaczami prelekcji przedstawicieli służb mundurowych oraz Delegatury BBiZK w Dzielnicy Praga-Północ na temat, jak należy zachować się w sytuacji wybranych zagrożeń, przećwiczono z nimi używanie numerów alarmowych, w tym numeru ratunkowego 112. Po zajęciach odbyła się ewakuacja próbna przedszkola. Po opuszczeniu obiektu nastąpiło odebranie meldunków od opiekunów grup. Oceniono, że przedszkolaki w sposób prawidłowy zachowały się podczas ewakuacji. Każdy uczestnik zajęć otrzymał zaświadczenie o zaliczeniu szkolenia pn. „Mały Strażak”.
Na zakończenie spotkania, dzieci uczestniczyły w demonstracji praktycznej sprzętu, zapoznawały się z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi pojazdów uprzywilejowanych.

Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Zobacz galerię (13 zdjęć)
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"
Podsumowanie działań pn. "Mały Strażak"