null

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Podsumowanie kwalifikacji wojskowej. Fot. BBiZK
Podsumowanie kwalifikacji wojskowej. Fot. BBiZK

W dniu 16 maja br. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną kwalifikację wojskową na terenie m.st. Warszawy.

Wśród zaproszonych gości byli obecni przewodniczący powiatowych komisji lekarskich, przedstawiciele terenowych organów administracji wojskowej (Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz wojskowych komend uzupełnień), a także Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie stanowiło okazję do omówienia przebiegu kwalifikacji na obszarze m.st. Warszawy, zaprezentowania wyników prac poszczególnych komisji lekarskich oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia.

Podczas kwalifikacji wojskowej (od 12 lutego do 23 kwietnia br.) na terenie m.st. Warszawy funkcjonowało pięć powiatowych komisji lekarskich, przed którymi stawiło się 5638 osób. Zdecydowana większość z nich otrzymała kategorię zdrowia A – „zdolny do czynnej służby wojskowej”. Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest ocena stanu zdrowia osób stawiających się przed powiatowymi komisjami lekarskimi oraz ustalenie ich zdolności do czynnej służby wojskowej, a także wydanie im wojskowego dokumentu osobistego – książeczki wojskowej.

Warto przypomnieć, że zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje obowiązkowym powołaniem do czynnej służby wojskowej.

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Podsumowanie kwalifikacji wojskowej. Fot. BBiZK
Podsumowanie kwalifikacji wojskowej. Fot. BBiZK