null

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Warszawie Fot. BBiZK
Podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Warszawie Fot. BBiZK

W siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się 17 maja spotkanie podsumowujące tegoroczną kwalifikację wojskową na terenie m.st. Warszawy.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć m.in.: przewodniczących powiatowych komisji lekarskich, przedstawicieli administracji wojskowej z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i wojskowych komend uzupełnień, przedstawicieli administracji rządowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.W czasie spotkania omówiono i podsumowano przebieg tegorocznej kwalifikacji. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania wymienili poglądy i wnioski, które dotyczyły funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich.

W czasie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy (od 6 lutego do 28 kwietnia 2017 r.) funkcjonowało pięć powiatowych komisji lekarskich, przed którymi stawiło się 5638 osób. Zdecydowana większość z nich otrzymała kategorię zdrowia A - zdolny do pełnienia czynnej służby wojskowej. Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest ocena stanu zdrowia osób stawiających się przed powiatowymi komisjami lekarskimi oraz ustalenie ich zdolności do czynnej służby wojskowej, a także wydanie im wojskowego dokumentu osobistego  - książeczki wojskowej.

Warto przypomnieć, że zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje obowiązkowym powołaniem do czynnej służby wojskowej.

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Warszawie Fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Warszawie Fot. BBiZK
Podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Warszawie Fot. BBiZK
Podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Warszawie Fot. BBiZK