null

Podziękowanie lokalnym bohaterom

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 6 maja 2015 r. w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Młynarskiej 43/45 odbyło się spotkanie z osobami, które w dniu wybuchu gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Noakowskiego (26 stycznia 2015 r.) - nie bacząc na możliwe konsekwencje zdrowotne czy finansowe, z pięknych, czysto ludzkich pobudek udzieliły pomocy mieszkańcom feralnej kamienicy.

Pan Marcin Leszczyński i Pan Aleksander Pawłowski bez zastanowienia, z apteczką w ręku pobiegli w stronę budynku, wyciągając z niego poszkodowanych.

Pan Pham Tuan Hao - właściciel restauracji Binh Minh zaprosił do swojego lokalu (przy ul. Noakowskiego 7) ewakuowanych mieszkańców, oddając pomieszczenia do dyspozycji Urzędu Miasta do późnych godzin wieczornych, dzięki czemu wolontariusze Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym mogli zorganizować tam centrum informacyjne i wspierać poszkodowanych, którzy nie tracąc swego domu z oczu, tym spokojniej mogli oczekiwać na dalszy rozwój wypadków.

Ta, godna pochwały i naśladowania postawa lokalnych bohaterów została zauważona przez Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Pisma z podziękowaniami wraz z drobnymi upominkami w imieniu Prezydenta wręczyła Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Ewa Gawor w towarzystwie swojego Zastępcy Dyrektora Marka Kujawy.

Wyróżnieni zgodnie oświadczyli, że nie zrobili nic nadzwyczajnego i na ich miejscu każdy postąpiłby podobnie. Miasto stołeczne Warszawa może zatem poszczycić się nie tylko bohaterskimi, ale także niezwykle skromnymi mieszkańcami.