null

Pogadanka profilaktyczna na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pogadanka profilaktyczna na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Fot. BBiZK
Pogadanka profilaktyczna na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Fot. BBiZK

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 135 przy ul. Przemyka 5, uczestniczyła w spotkaniach edukacyjnych na temat konsekwencji prawnych negatywnych zachowań oraz środków wychowawczych stosowanych przez Wydział Rodzinny i Nieletnich w Sądzie Rejonowym.

Pogadanka profilaktyczna była doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom z klas ósmych i trzecich gimnazjalnych, kiedy za swoje czyny odpowiadają, jako nieletni, a kiedy już jako dorośli. Tematem spotkań były prawne konsekwencje popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie oraz przypadków występowania demoralizacji związanej z używaniem alkoholu, środków odurzających, tytoniu czy też elektronicznych papierosów.  

Ponadto, przedstawiono informacje dotyczące stosowania przemocy wobec rówieśników oraz zjawiska agresji elektronicznej - cyberprzemocy. Prowadzący, uświadomił uczniom o grożących im konsekwencjach i odpowiedzialności prawnej za zachowania i działania agresywne.

Na spotkaniu zaprezentowano film edukacyjny pn. „Nie Warto Ryzykować - Cyberprzemoc”, przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, po którym odbyła się dyskusja oraz omówienie sytuacji ze wskazaniem postaw godnych naśladowania.

Spotkania organizowane przez przedstawicieli Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Południe, mają na celu podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów.

Pogadanka profilaktyczna na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Pogadanka profilaktyczna na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Fot. BBiZK