null

Pokaz filmu edukacyjnego pn. "Wtargnięcie napastnika do szkoły"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uroczysta prezentacja filmu pn.: „Wtargnięcie napastnika do szkoły”
Głównym powodem, dla którego wyprodukowano film jest uświadomienie szkołom skali zagrożeń w sytuacji wtargnięcia niebezpiecznego napastnika do placówki oświatowej.

Tematyka przedsięwzięcia związana jest ze zjawiskiem nazywanym przez służby policyjne tzw. „Aktywnym Zabójcą” lub „Aktywnym Strzelcem”. Jest to osoba, której celem nie jest zabicie/zranienie konkretnej osoby, tylko zabicie/zranienie w danym miejscu jak największej liczby ludzi, bez względu na wiek, płeć, przekonania, wiarę.

Ze względu na brak jednoznacznych motywów (finansowych, personalnych itp.) sprawca nie formułuje żądań, które warunkują rozpoczęcie bądź zaprzestanie działania. Zazwyczaj działa krótko i efektywnie. Wybiera wejścia/wyjścia z budynków dużych instytucji, duże sale, boiska szkolne, centra handlowe, miejsca niechronione lub słabo chronione z szybkim, relatywnie łatwym dostępem i drogą ucieczki.

Zabójca zazwyczaj działa krótko i efektywnie. Wybiera wejścia lub wyjścia z budynków dużych instytucji, duże sale, boiska szkolne, centra handlowe, miejsca niechronione lub słabo chronione z szybkim i relatywnie łatwym dostępem.

Reakcja na taki atak, np. w placówce szkolnej powinna być podporządkowana zasadzie  „uciekaj, schowaj się, walcz”, tj:

  1. Wyprowadzenie (ewakuacja) uczniów w sposób bezpieczny poza teren obiektu. 
  2. Jeżeli pkt. 1 nie jest możliwy do wykonania, należy uczniów odseparować od zagrożenia poprzez zamknięcie i zabarykadowanie się w bezpiecznych miejscach na terenie szkoły. 
  3. Gdy nie ma możliwości ucieczki ani skrycia się, stan wyższej konieczności obliguje wszystkich do podjęcia walki wszelkimi możliwymi metodami.

Mam nadzieję, że w Polsce placówki oświatowe – długo będą bezpieczne. – mówiła Ewa Gawor Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Jednak warto mówić o zagrożeniach i zapoznać się z listą zaleceń w celu zmniejszenia ryzyka, gdyby do takiej sytuacji doszło. – dodała.

Pokaz filmu odbył się w dniu 9 października 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.

Ponadto zaprezentowane zostały zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. W publikacji zostały zebrane w syntetyczny sposób, wskazówki dotyczące zachowania dyrektora i wszystkich pracowników w związku z zaistnieniem sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, w tym zasady alarmowania o zdarzeniu oraz zasady ogólne funkcjonowania instytucji w sytuacji kryzysowej. Zasady posiadają rekomendację Akademii Obrony Narodowej oraz były konsultowane z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Po prezentacji filmu przedstawicie Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji, przedstawili dla obecnych na sali dyrektorów warszawskich szkół, główne zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.

Jednocześnie rekomendujemy, aby plany budynków placówek oświatowych były przekazywane do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Młynarskiej 43/45 – mówiła Anna Podgrudna Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego – Plany te będą w sytuacji kryzysowej udostępniane służbom mundurowym. – dodała.

Zapraszamy do zapoznania się z „Zasadami postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej”.

Mam nadzieję, że w Polsce placówki oświatowe – długo będą bezpieczne. – mówiła Ewa Gawor Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zobacz galerię (18 zdjęć)
Po prezentacji filmu przedstawicie Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji, przedstawili dla obecnych na sali dyrektorów warszawskich szkół, główne zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.
Jednocześnie rekomendujemy, aby plany budynków placówek oświatowych były przekazywane do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Młynarskiej 43/45 – mówiła Anna Podgrudna Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego

Załączniki: