null

Polityka bezpieczeństwa m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 12 maja 2022 r., Uchwałą nr LXIV/2102/2022 Rady m.st. Warszawy, został wprowadzony Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. „Polityka bezpieczeństwa m.st. Warszawy”.

Charakterystyka Polityki

 1. Ma przekrojowy charakter stanowiący deklarację zasad i wartości oraz wyraża kierunek działania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.
 2. Wartości określone w polityce będą kierunkowały działania zawarte w poszczególnych programach wykonawczych do Strategii #Warszawa2030.
 3. Opracowana Polityka bezpieczeństwa tworzy kompleksową mapę działań, które będą podejmowane w celu zwiększenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy, osób tu pracujących, uczących się czy odwiedzających ją w celach turystycznych lub biznesowych.

Co zawiera Polityka?

 1. Krótką charakterystykę w zakresie bezpieczeństwa, opartą między innymi na wynikach badań ankietowych „Barometru Warszawskiego”.
 2. Trendy globalne w zakresie bezpieczeństwa. W tym zakresie uwzględnione zostały istotne zagrożenia bezpieczeństwa powstające na wskutek różnych zjawisk czy działań polityczno-gospodarczych. Program w formie Polityki daje możliwość sygnalizacji zagrożeń bez określenia szczegółów działań. To realizacja różnego rodzaju projektów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.
 3. Uwarunkowania prawne w zakresie realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa. Wskazuje ona podmioty realizujące zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 4. Wartości:
 • odporności
 • proaktywności
 • synergii
 • profilaktyki i edukacji
 • społecznej aktywności lokalnej.

Przedstawione wartości są niezbędnym elementem motywującym do działania, które przy właściwym ich wykorzystaniu przyczynią się do osiągnięcia zamierzonego celu – wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników miasta.

 1. Dziedziny zarządzania miastem oraz zasady.

W ramach realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa uwzględniono 3 dziedziny, które scharakteryzowaliśmy w Polityce:

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo pozamilitarne
 • Zarządzanie kryzysowe.

W ramach dziedzin scharakteryzowane zostały obszary, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz zadań realizowanych przez miasto i służby.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

 • bezpieczna przestrzeń publiczna
 • bezpieczne miejsce zamieszkania
 • bezpieczna komunikacja publiczna
 • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 • bezpieczeństwo seniorów
 • bezpieczeństwo cudzoziemców

Bezpieczeństwo pozamilitarne

 • wsparcie Sił Zbrojnych RP oraz Sił Sojuszniczych NATO przez miasto
 • realizacja zadań obronnych wśród mieszkańców i pracowników samorządowych
 • współpraca z organami centralnymi

Zarządzania kryzysowe

 • ochrona ludności przed zagrożeniami
 1. Rekomendacje do programów wykonawczych „Strategii #Warszawa2030” oraz Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.
 2. Zasady monitorowania Polityki, finansowania oraz podmioty zaangażowane w kreowanie bezpieczeństwa na terenie miasta.

Załączniki: