null

Pomoc osobom bezdomnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 Pomoc osobom bezdomnym
Pomoc osobom bezdomnym

Miasto Stołeczne Warszawa co roku przeznacza pieniądze, które umożliwiają osobom bez dachu nad głową przetrwanie trudnych, zimowych dni. Warszawa zleca to zadanie organizacjom pozarządowym, zapewniającym m.in. schronienie i posiłek.

W 2016 roku m.st. Warszawa dofinansowuje m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, łaźnię oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie. W 2016 r. dofinansowanie obejmuje również realizowany pilotażowo przez 6 organizacji streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach (z wyjątkiem Wawra, Wesołej oraz Rembertowa). Zwiększeniu uległa również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych. Aktualnie miasto dofinansowuje ponad 70 takich miejsc.

Wysokość dofinansowania w roku 2016 przez m.st. Warszawa organizacjom pozarządowym udzielającym wsparcia osobom bezdomnym to blisko 11 milionów złotych.

Straż miejska już pomaga
Już 170 osób bezdomnych, wymagających wsparcia, zostało przewiezionych przez funkcjonariuszy straży miejskiej do schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Ponad 900 do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Strażnicy miejscy w 38 przypadkach wzywali pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze wytypowali także miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Sprawdzili zarówno te lokalizacje, w których w ubiegłym roku schronienia szukali bezdomni, jak i nowe. Lista obejmuje 114 miejsc (m.in.: pustostany, altany działkowe, prowizoryczne namioty), w których przebywa ok. 400 osób i nie jest zamknięta. Co roku w zimą strażnicy odnajdują kolejne tzw. miejsca niemieszkalne, w których są osoby bezdomne. Część z nich unika noclegowni i schronisk wybierając życie na ulicy. W trakcie kontroli strażnicy miejscy sprawdzają, w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy potrzebują. Funkcjonariusze przekazują informacje o możliwości skorzystania z pomocy noclegowni, schronisk i jadłodajni. Dowiozą ciepłe posiłki osobom mającym problemy z poruszaniem się lub przebywającym z dala od jadłodajni.

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!
W najbliższych dniach mają się pogorszyć warunki pogodowe i spadek temperatury poniżej zera. Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc wystarczy powiadomić straż miejską. Numer alarmowy – 986.