null

Poradnik pożądanych zachowań

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poradnik pożądanych zachowań to syntetyczne informacje dla mieszkańców o sposobach przygotowania i zachowania się w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń (powódź, pożar, burza, zanieczyszczenie powietrza, akty terroru) oraz przygotowania do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie stanu zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Burza

 • jak przygotować się do zbliżającej się burzy?
 • poprawne zachowanie podczas burzy;
 • jak postępować podczas opadów gradu oraz występienia porywistego wiatru?
 • co należy zrobić po ustąpieniu burzy?

Pożar

 • jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru?
 • jak ograniczyć możliwości powstania pożaru w domu?

Powódź

 • jak przygotować się i postępować w sytuacji powodzi?
 • jak postępować po wystąpieniu powodzi?

Niebezpieczne oraz szkodliwe substancje

 • postępowanie z materiałami niebezpiecznymi;
 • podział materiałów niebezpiecznych;
 • jak postępować w przypadku uwolnienia się do otoczenia substancji szkodliwych?

Smog

 • grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekraczanie norm jakości powietrza;
 • środki ostrożności;
 • zalecenia oraz zakazy.

Zagrożenie atakiem terrorystycznym

 • co może wskazywać na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym?
 • sposób postępowania w przypadku potencjalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym;
 • jakie informacje należy przekazać, powiadamiając Policję o zdarzeniu?
 • postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego z użyciem urządzeń wybuchowych:
 • jak postępować w przypadku znalezienia się w otoczeniu prowadzonej operacji antyterrorystycznej?

Grypa pandemiczna

 • jak chronić siebie i bliskich?
 • jak przygotować się na wypadek pandemii?
 • jak postępować w przypadku wystąpienia pandemii grypy?

Choroby zwierzęce: ptasia grypa, afrykański pomór świń

 • w jaki sposób ludzie mogą się zarazić wirusem ptasiej grypy?
 • jakie działania należy podjąć przy stwierdzeniu ASF u świń?
 • co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF?
 • co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze dzika?
 • postępowanie z zakażonymi/ padłymi zwierzętami.

Alarmowanie i ostrzeganie

 • sygnały alarmowe;
 • komunikaty ostrzegawcze;
 • postępowanie po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Jak przygotować się na ewentualne zagrożenie

 • plecak bezpieczeństwa;
 • zapasy żywności;
 • listy kontrolne.

Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy