null

Porozumienie o współpracy między m.st. Warszawa i UTH podpisane

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porozumienie o współpracy między m.st. Warszawa i UTH podpisane Fot. BBiZK
Porozumienie o współpracy między m.st. Warszawa i UTH podpisane Fot. BBiZK

6 września 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Miastem Stołecznym Warszawa i Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej. Celem porozumienia jest wszechstronna współpraca z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych.

Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy możliwa będzie m.in. wymiana doświadczeń, wzajemne konsultacje i porady specjalistów oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Porozumienie podpisali Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej dr Iwona Przychocka, prof. UTH.

Po podpisaniu porozumienia Rektor UTH oraz towarzyszący jej gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH zostali zapoznani z działaniem Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania oraz monitoringu miejskiego, jak również Bazy Wiedzy o Warszawie – systemu informatycznego wspomagającego prace ZSKIR, w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym podczas zdarzeń kryzysowych.

Porozumienie o współpracy między m.st. Warszawa i UTH podpisane Fot. BBiZK