null

Porozumienie o współpracy z PCK

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Porozumienie o współpracy z PCK
BBiZK. Porozumienie o współpracy z PCK

Porozumienie dotyczy wspólnych działań ratowniczych, podejmowanych podczas klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

W dniu 28 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Miastem Stołecznym Warszawą i Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na mocy zawartego porozumienia, Grupa Ratownictwa PCK Warszawa będzie wspierać działania Miasta w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym oraz prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, wypadków z udziałem środków transportu zbiorowego, podczas zgromadzeń masowych oraz innych zdarzeń. Zostaną również podjęte działania edukacyjne (skierowane do mieszkańców) służące przygotowaniu ich do sytuacji trudnych, nadzwyczajnych i kryzysowych.

Porozumienie o współpracy z PCK. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Porozumienie o współpracy z PCK. Fot. BBiZK
Porozumienie o współpracy z PCK. Fot. BBiZK
Porozumienie o współpracy z PCK. Fot. BBiZK
Porozumienie o współpracy z PCK. Fot. BBiZK
Porozumienie o współpracy z PCK. Fot. BBiZK