null

Porozumienie z Mazowiecką Amatorską Siecią Ratunkową

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Porozumienie z Mazowiecką Amatorską Siecią Ratunkową
BBiZK. Porozumienie z Mazowiecką Amatorską Siecią Ratunkową

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między miastem stołecznym Warszawą i Terenowym Klubem Polskiego Związku Krótkofalowców – Mazowiecką Amatorską Siecią Ratunkową (MASR).

Terenowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców – Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa (MASR) to organizacja składająca się z ochotników działających na zasadach wolontariatu posiadająca na terenie miasta stołecznego Warszawy możliwość nawiązywania kontaktu radiowego z użyciem wielorakich pasm i emisji – zarówno z fonią jak i cyfrowo, na pasmach KF i UKF. Dodatkowo posiada możliwość wymiany poczty elektronicznej przez fale krótkie z pominięciem sieci internetowej na terenie kraju.

Zawarcie porozumienia z MASR oznacza nie tylko ulepszenie systemu zapasowej łączności kryzysowej na obszarze miasta stołecznego Warszawy, ale także wydatnie przyczynia się do osiągnięcia celów istotnych z punktu widzenia zarządzania kryzysowego tj.:

  • ulepszenie systemu wymiany informacji o zagrożeniach,
  • usprawnienie procesu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności poprzez dodatkowe (radiowe) środki łączności,
  • usprawnienie pracy lokalnych organów administracji publicznej oraz służb w organizowaniu likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń kryzysowych,
  • wzbogacenie prowadzonych ćwiczeń i sprawdzeń systemu reagowania w zakresie nowego środka łączności kryzysowej,
  • propagowanie wśród mieszkańców Warszawy zachowań niezbędnych do przetrwania w sytuacjach kryzysowych oraz sposobów wykorzystania krótkofalarstwa dla tych celów.
Porozumienie z Mazowiecką Amatorską Siecią Ratunkową. Fot. BBiZK