null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do uczniów stołecznych szkół, utrudnienia funkcjonowania m.st. Warszawy spowodowane organizacją imprez i zgromadzeń publicznych w przestrzeni publicznej oraz doświadczenia wynikające z zabezpieczania imprez sportowych organizowanych na terenie Miasta w kontekście niezbędnych zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych – to tematy poruszane podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy.

W dniu 13 czerwca 2013 r. w siedzibie Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odbyło się pierwsze w br. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m. st. Warszawy, które prowadziła w zastępstwie i z upoważnienia Prezydent Warszawy, Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pierwszy temat – „Działania profilaktyczno-edukacyjne realizowane w I połowie 2013 r. z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy”, omówiła prowadząca posiedzenie. Oceniając działania profilaktyczne BBiZK podkreśliła znaczenie edukacji młodzieży w zakresie unikania sytuacji niebezpiecznych i właściwego wyboru drogi życiowej młodych ludzi. Mottem przewodnim podjętych w br. działań jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nad wodą.

Integralnymi częściami projektu profilaktycznego realizowanego przez BBiZK we współpracy z Komendą Stołeczna Policji i Stołecznym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla dzieci i młodzieży na temat bezpiecznego zachowania nad wodą są: film pt. „Nad wodą” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz komiks pn. „Kapitan Wyderka” przeznaczony dla najmłodszych dzieci ze szkół podstawowych. Dopełnieniem omawianego tematu była prezentacja filmu edukacyjnego pn. „Nad wodą”, którego celem jest kształtowanie świadomości z zakresu bezpiecznego wypoczynku nad wodą, pokazanie działań służb ratowniczych podczas zdarzeń, a także podniesienie świadomości na temat udzielania pierwszej pomocy.

Kolejny temat, którym były utrudnienia funkcjonowania Miasta spowodowane organizacją imprez i zgromadzeń publicznych w pasie drogi, omówiła Ewa Gawor oraz Janusz Galas Inżynier Ruchu m.st. Warszawy. Przedstawiono problem jakim jest organizowanie imprez masowych i zgromadzeń publicznych w centrum miasta dla jego normalnego funkcjonowania oraz poddano pod dyskusje kluczowe pytanie „w jaki sposób ograniczyć ich liczbę?”. W tej kwestii Janusz Galas Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji, zaznaczył, że znaczna część imprez masowych organizowana jest przez Biura Urzędu Miasta i spółki miejskie lub też Prezydent Miasta obejmuje taką imprezę patronatem, co stwarza dodatkowe trudności. Podkreślono, że temat ten powinien być przedmiotem dyskusji Zespołu Koordynującego.

Ostatnim tematem poruszonym na posiedzeniu Komisji były doświadczenia wynikające z zabezpieczania imprez sportowych organizowanych na terenie m.st. Warszawy w kontekście niezbędnych zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Głos w tym temacie zabrała Ewa Gawor oraz podinsp. Radosław Ścibiorek – Naczelnik Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji. Wypowiadali się także st. bryg. Bogdan Łasica Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. Podczas dyskusji analizowano skuteczność działań Policji w wykorzystywaniu istniejących na stadionach sportowych systemów monitoringu wizyjnego oraz warunki bezpieczeństwa imprez masowych w zakresie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Podkreślono skuteczność systemów na stadionach legii i Polonii Warszawa, przy pewnych zastrzeżeniach do systemu monitoringu na Stadionie Narodowym, co powinno ulec poprawie. Przedstawiono prezentację podczas której w liczbach i na przykładach omówiono skuteczność systemów na stadionach piłkarskich. Na koniec przedstawiono złożone do Sejmowej Komisji Sportu przez Biuro propozycje zmian w ustawie.

Kończąc posiedzenie prowadząca podziękowała członkom Komisji za aktywność w pracach i zaznaczyła, iż kolejne spotkanie odbędzie się w drugim półroczu 2013 roku.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli także: Jarosław Maćkowiak – Sekretarz m.st. Warszawy, Piotr Idzikowski – Naczelnik Wydziału Prewencji  Komendy Stołecznej Policji, Bartłomiej Zieliński – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy ds. Prewencji, Paweł Błasiak – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz zaproszeni prokuratorzy okręgowi Julita Turyk i Ryszard Rogatko.

Zobacz galerię (6 zdjęć)
Film edukacyjny "Nad wodą"
"Kapitan Wyderka"