null

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy

W dniu 7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 odbyło się drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m. st. Warszawy, powołanej zarządzeniem nr 844/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli stali członkowie Komisji oraz przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, obu Prokuratur Okręgowych w Warszawie, Komendanci: Straży Miejskiej m.st. Warszawy i Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Komendanci służb mundurowych dokonali oceny stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku. Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że poziom bezpieczeństwa w kategoriach najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców tj. kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia, przestępstwa drogowe, systematycznie ulega poprawie.

Jednakże wiodącym tematem posiedzenia była informacja o stanie przygotowań Warszawy i Komendy Stołecznej Policji do zabezpieczenia Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Informację tę, w odniesieniu do stopnia przygotowania m.st. Warszawy przedstawiła Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, natomiast ze strony Policji insp. Robert Żebrowski – p.o. Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji.