null

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

W dniu 2 grudnia 2010 roku w związku z panującą i prognozowaną sytuacją pogodową Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w trybie natychmiastowym zwołała posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

 

W trakcie posiedzenie omówiono i ustalono przyczyny problemów komunikacyjnych. Ustalono również sposoby ich rozwiązania:

1.    Duża ilość śniegu utrudnia korzystanie z ciągów komunikacyjnych wzdłuż posesji. Niebezpieczeństwo dla przechodniów stanowią w szczególności nieusunięte sople i nawisy śnieżne. Przyczyną jest powszechne zaniedbywanie obowiązku odśnieżania przez właścicieli/zarządców obiektów. Tego typu prace na wysokościach powinny być prowadzone przez specjalistyczne firmy, a koszty z tym związane ponoszą właściciele/zarządcy obiektów. W celu egzekwowania obowiązków prawnych strażnicy miejscy do czasu usunięcia zaniedbania będą nakładać mandaty. Sumaryczny koszt mandatów może znacznie przewyższyć koszty usług związanych z odśnieżaniem, co powinno zmobilizować właścicieli/zarządców obiektów do wypełniania obowiązków prawnych.

2.    W celu uniknięcia blokowania najważniejszych ulic kierowcy pługów i piaskarek pracują przede wszystkim poza godzinami szczytów komunikacyjnych. W przypadku konieczności podjęcia działań w miejscach szczególnych (np. wiadukty, podjazdy) usprawnienie dojazdu sprzętu przez zatłoczone ulice w godzinach szczytu wspomagane będzie przez Policję.

3.    Kierowcy chcący pokonać zakorkowane drogi wielokrotnie zjeżdżają na buspas-y blokując tym samym przejazd miejskich autobusów. Skutkuje to dużymi opóźnieniami w kursowaniu komunikacji miejskiej. Kierowcy łamiący zakaz poruszania się po buspas-ach będą karani mandatami przez patrole Policji. Ponadto na najbardziej obciążonych trasach do ruchu włączone zostały dodatkowe autobusy. Działania te mają wspomóc funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

4.    Na największych skrzyżowaniach wspólne patrole Policji, Straży Miejskiej i Nadzoru Ruchu Drogowego będą nadzorować przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Zaniedbania w tym zakresie ze strony kierowców wielokrotnie skutkują brakiem drożności ciągów komunikacyjnych, w tym w szczególności kluczowych skrzyżowań w mieście.

5.    W celu zapewnienia płynności funkcjonowania komunikacji tramwajowej utrudnieniom związanym z zasypywaniem zwrotnic przeciwdziałać będzie dodatkowo 16 patroli pogotowia torowego.

6.    Inspekcja Transportu  Drogowego wzmoży kontrole w zakresie wyposażenia w identyfikator C-16 pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton. Dokument ten uprawnia do poruszania się po strefie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton w godzinach ograniczeń w ruchu tych pojazdów. Wzmożone kontrole mają na celu wyeliminowanie wjazdu w godzinach wzmożonego ruchu na teren Warszawy pojazdów nieposiadających identyfikatora C-16.

Po zakończeniu posiedzenia odbył się briefing prasowy.