null

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. fot. BBiZK
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. fot. BBiZK

Wczoraj, w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Tematem spotkania było omówienie stanu technicznego infrastruktury przeciwpowodziowej, stanu zasobów magazynu przeciwpowodziowego, a także przygotowania służb ratowniczych, porządkowych i miejskich na wypadek przejścia wysokiej wody wezbraniowej oraz lokalnych podtopień.

Posiedzeniu Zespołu przewodniczyła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, a udział wzięli: Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, przedstawiciele IMGW-PIB, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oddział Warszawa, a także kierownictwo Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biura Infrastruktury, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Warto przypomnieć, że do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy należy ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, a także opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz realizowanie wynikających z niego zadań.

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. fot. BBiZK
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. fot. BBiZK
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. fot. BBiZK