null

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Fot. BBiZK
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Fot. BBiZK

W dniu 6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st Warszawy odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, któremu przewodniczyła Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

W trakcie posiedzenia omówiono stan przygotowania służb ratowniczych, porządkowych i miejskich do wiosennych wezbrań wód w Wiśle i lokalnych ciekach wodnych. Omówiono najskuteczniejsze rozwiązania techniczne umożliwiające zabezpieczenie najliczniej uczęszczanych przestrzeni miejskich przed potencjalnymi atakami terrorystycznymi przy użyciu środka transportu, posługując się przy tym rozwiązaniami własnymi, Londynu i Niemiec.

Podsumowano także efekty szkolenia dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w zakresie zasad postępowania z niebezpiecznymi przesyłkami. Szkoleniami objęci byli pracownicy obsługujący kancelarie i sekretariaty, w liczbie 350 osób.

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Fot. BBiZK