null

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Fot. BBiZK
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Fot. BBiZK

W Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, pod przewodnictwem Pana Rafała Trzaskowskiego Prezydenta m.st. Warszawy.

Tematem spotkania było omówienie stanu technicznego infrastruktury przeciwpowodziowej, stanu zasobów magazynu przeciwpowodziowego, a także przygotowania służb ratowniczych, porządkowych i miejskich na wypadek przejścia wysokiej fali wezbraniowej na Wiśle oraz lokalnych podtopień.

Warto przypomnieć, że Prezydent m.st. Warszawy wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. W skład Zespołu wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawicieli służb i straży. Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy należy ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Fot. BBiZK
Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Fot. BBiZK