null

Powstrzymać pijanego kierowcę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Powstrzymać pijanego kierowcę Fot. R. Motyl
Powstrzymać pijanego kierowcę Fot. R. Motyl

W latach 2017-2018 na stołecznych stacjach paliw zostały przeprowadzone badania sprawdzające gotowość sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom. Wyniki „tajemniczego klienta” pokazały, że na ponad połowie stacji nietrzeźwa osoba mogłaby kupić alkohol.

Badania, podzielone na trzy edycje, przeprowadziło Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” we współpracy z Fundacją Savant przy wsparciu Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Łącznie było 550 audytów w 130 stacjach paliw.

– Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym to temat powracający podczas rozmów z warszawiakami. Szczególnie bulwersująca jest sprzedaż nietrzeźwym kierowcom. Cieszę się, że taka akcja miała miejsce. Mimo wielu szkoleń, mimo działań podejmowanych przez władze samorządowe, sieci handlowe i koncerny paliwowe ciągle jednak znajduje się słabe ogniwo. Jest nim nie tylko człowiek, który kupuje alkohol i siada za kierownicą, ale też ten, który sprzedaje. A także ten, który na taką sytuację nie reaguje, choć może ona stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia – mówi Paweł Rabiej, wiceprezydent m.st. Warszawy. 

„Pijany kierowca” na 130 stacjach paliw

W ramach projektu były trzy edycje badań, którymi organizatorzy objęli ponad 90 proc. warszawskich stacji paliw. Było to 550 audytów w 130 stacjach paliw. W każdym audycie uczestniczyły dwie osoby – „pijany kierowca” i „trzeźwy kierowca”. Ten ostatni interweniował, gdy zobaczył pracownika stacji gotowego sprzedać alkohol nietrzeźwej osobie.

W 2017 r., podczas pierwszej edycji, aż w 70 proc. przypadków pracownicy stacji byli gotowi sprzedać alkohol „pijanemu kierowcy”. Dopiero po interwencji drugiego z audytorów – „trzeźwego kierowcy” – większość (75 proc.) ze sprzedających anulowała sprzedaż piwa.

W II edycji, zakończonej w sierpniu 2018 r., odsetek odpowiedzianych sprzedawców zwiększył się do 44 proc. Niestety, w III edycji wyniki są na podobnym poziomie (42 proc.).

Między pierwszą a drugą edycją badań, do ajentów i menedżerów stacji paliw, w których podczas badania sprzedawcy byli gotowi sprzedać alkohol „pijanym kierowcom”, trafiły specjalne listy interwencyjne od rodziców ze Stowarzyszenia „RoPSAN” oraz Młodzieżowej Rady Warszawy, partnera projektu. Organizatorzy, przedstawiając wyniki badań, prosili ich o rozmowę ze swoimi pracownikami i zwrócenie uwagi na konieczność zmiany dotychczasowych nieskutecznych standardów sprzedaży alkoholu. Dzięki współpracy z Młodzieżową Radą Warszawy i promocji idei kampanii, na konferencji samorządów uczniowskich do projektu włączyło się kilkanaście warszawskich szkół, w których zbierane są podpisy pod listami interwencyjnymi do stacji paliw.

Wyniki badań „tajemniczego klienta” z 2017 r. i 2018 r. pokazują wzrost odmów sprzedaży alkoholu „pijanemu kierowcy” przez osoby pracujące na warszawskich stacjach paliw. Jednak to ciągle niezadowalający poziom.

Niska jest jeszcze świadomość społeczna, dotycząca konsekwencji wynikających z przyzwolenia na prowadzenie pojazdów przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że dając przyzwolenie osobie nietrzeźwej na zajęcie miejsca kierowcy, bierze również na siebie odpowiedzialność za tragiczne skutki takiego postępowania.

Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta, Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” i stołecznego ratusza powstała Warszawska Koalicja na rzecz Odpowiedzialnej Sprzedaży Alkoholu skupiająca reprezentantów różnych środowisk. Jej celem będzie ograniczenie zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim.

Profilaktyka w Warszawie

Przypomnijmy, rocznie w Warszawie przeznaczamy ponad 50 mln zł na przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym około 30 mln zł na profilaktykę. Są to m.in. kampanie informacyjno-edukacyjne, funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, obozy profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, programy profilaktyczne w szkołach oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.