null

Pożar

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pożar – ogień towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Trudno, więc sobie wyobrazić funkcjonowanie człowieka bez ognia. Jednak, gdy ogień wymknie się spod kontroli, staje się groźnym żywiołem – przekształca się w pożar. Pożary nieodwracalnie niszczą efekty ludzkiej działalności. Stanowią również śmiertelne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru?

Wyposaż swój dom w:

 • detektory tlenku węgla i gazu; 
 • detektory dymu; 
 • gaśnice proszkowe; 
 • koce gaśnicze.

Jak ograniczyć możliwości powstania pożaru w domu?

 • sprawdzaj regularnie działanie instalacji elektrycznej oraz sprzętów domowych; 
 • nie włączaj zbyt wiele odbiorników do jednego obwodu elektrycznego;
 • nie używaj otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych;
 • regularnie sprawdzaj domowe źródła ogrzewania.

Pamiętaj, aby zapoznać członków rodziny z usytuowaniem oraz sposobem wyłączania głównych wyłączników energii elektrycznej, bezpieczników elektrycznych, zaworu instalacji gazowej.

Jak postępować, kiedy zauważymy pożar?

 • spróbuj ugasić pożar w zarodku;
 • nie próbuj gasić pożaru, którego nie jesteś w stanie opanować;
 • opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników, jeśli zdążysz, dokumenty oraz przyjmowane leki;
 • powiadom w miarę możliwości wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwij Staż Pożarną, tel. nr 998 lub 112. 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

https://www.gov.pl/web/kgpsp