null

Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 258

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 258.Fot.BBiZK
Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 258.Fot.BBiZK

16 października br. w Szkole Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 oraz w Filii tej szkoły przy ul. Namysłowskiej 1 odbyły się treningi ewakuacji. Obserwatorami ćwiczeń byli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 oraz przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ. Celem treningów było praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji w tych placówkach.

Ewakuacje przebiegły sprawnie. W obydwu ćwiczeniach sygnał dźwiękowy ogłaszający ewakuację wraz z komunikatem słownym „EWAKUACJA” słyszalny był w całym obiekcie. Dzieci spokojnie i bardzo szybko, z pomocą swoich opiekunów, opuściły budynek. Do ewakuacji wykorzystano odpowiednio: w SP nr 258 wszystkie istniejące wyjścia ewakuacyjne, natomiast w filii dwa z trzech istniejących wyjść ewakuacyjnych. Wyznaczeni pracownicy placówki dokonali sprawdzenia pomieszczeń upewniając się, że wszyscy bezpiecznie opuścili budynek. Na miejscu zbiórki (boisku szkolnym) poszczególne grupy dzieci ustawiły się w wyznaczonych dla siebie miejscach, a ich opiekunowie sprawdzili listę obecności. Dyrektor placówki złożyła całościowy raport z ewakuacji obecnemu na miejscu dowódcy akcji z JRG-5.   

W Szkole Podstawowej nr 258 w ewakuacji uczestniczyło: 480 dzieci oraz 50 pracowników, a w filii: 280 dzieci i 35 pracowników.

Po ewakuacji w filii SP nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 dla uczniów klas I-III Delegatura BBiZK, z udziałem strażaków z JRG nr 5, zorganizowała zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dotyczące zagrożeń pożarowych. Dokonano podsumowania ewakuacji oraz omówiono ogólne zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia ewakuacji i poruszania się po drogach ewakuacyjnych, sygnały alarmowe oraz znaki bezpieczeństwa.

Dzieci miały okazję zapoznać się z pełnym umundurowaniem bojowym strażaka oraz porozmawiać o jego codziennej pracy.

Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 258.Fot.BBiZK
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 258.Fot.BBiZK
Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 258.Fot.BBiZK
Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 258.Fot.BBiZK
Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 258.Fot.BBiZK