null

Próba syren alarmowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Syreny alarmowe
BBiZK. Syreny alarmowe

We wtorek, 6 czerwca, w godzinach 9.00 - 13.00 na terenie całej Warszawy, w związku z prowadzonymi ćwiczeniami taktyczno-specjalnymi pod kryptonimem RENEGADE-SAREX 17/I, zostaną treningowo uruchomione syreny alarmowe i nadane sygnały.

Syreny wyemitują trzyminutowy sygnał akustyczny modulowany (ogłoszenie alarmu). Odwołanie alarmu nastąpi poprzez nadanie trzyminutowego sygnału akustycznego ciągłego. Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności.