null

Próbna ewakuacja na Białołęce

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fot. Próbna ewakuacja na Białołęce
Fot. Próbna ewakuacja na Białołęce

W dniu 20 września 2019 r. przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Białołęka wziął udział w treningu procedury ewakuacyjnej w CV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Vincenta van Gogha.

Próbną ewakuację zrealizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Celem przedsięwzięcia było praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Ewakuacja dotyczyła również mieszczących się na terenie placówki oświatowej czytelni oraz Białołęckiego Ośrodka Kultury. Ogółem w procedurze wzięło udział ponad 700 osób.

Obserwujący realizację procedury przedstawiciele Delegatury BBiZK oraz JRG nr 10 Państwowej Straży Pożarnej ocenili, że ewakuacja osób przebiegła sprawnie dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej oraz koordynatora ewakuacji.

Próbna ewakuacja na Białołęce Fot. BBiZK