null

Próbna ewakuacja na Pradze-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fot. Delegatura BBiZK w Dzielnicy Praga-Północ
Fot. Delegatura BBiZK w Dzielnicy Praga-Północ

W dniu 28 września br. w Szkole Podstawowej nr 395 przy ul. Sierakowskiego 9 w Warszawie odbyła się symulacja ewakuacji, której celem było praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji w placówce.

Ewakuacja przebiegła sprawnie. Sygnał dźwiękowy ogłaszający ewakuację słyszalny był w całym obiekcie. Dzieci spokojnie i płynnie, z pomocą swoich opiekunów, opuściły budynek trzema dostępnymi wyjściami ewakuacyjnymi. Wyznaczeni pracownicy placówki dokonali sprawdzenia pomieszczeń upewniając się, że wszyscy bezpiecznie opuścili budynek. Na miejscu zbiórki – boisku szkolnym, poszczególne grupy ustawiły się w wyznaczonych dla siebie miejscach a ich opiekunowie sprawdzili listę obecności i złożyli meldunki do dyrektora placówki. Po ćwiczeniach omówiono przebieg treningu oraz dokonano sprawdzenia systemów oddymiania w szkole. W ewakuacji uczestniczyło 210 dzieci oraz 30 pracowników.

Obserwatorami ćwiczenia byli przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ. 

Fot. Delegatura BBiZK w Dzielnicy Praga Północ