null

Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie Fot. BBiZK
Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie Fot. BBiZK

27 września 2018 roku przeprowadzono próbną ewakuację w LI Liceum Ogólnokształcącym znajdującego się przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie. W roli obserwatorów uczestniczyli pracownicy delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną z JRG 13.

Zgodnie z przepisami próbna ewakuacja musi odbyć się w szkole corocznie, nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego. W czwartkowe przedpołudnie uruchomiono alarm i przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne uczniów i pracowników placówki oświatowej. Głównym celem ćwiczeń było utrwalenie zarówno zasad, jak i praktycznych zastosowań procedur dotyczących zachowania się w przypadku pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Scenariusz działań zakładał uruchomienie sygnału alarmowego, po usłyszeniu którego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując ostrożność, bez paniki, trzymając się wytycznych zawartych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” oraz „Planie ewakuacji” opuszczą budynek drogami ewakuacyjnymi.

Punkty miejsc zbornych znajdowały się na boisku szkolnym oraz na parkingu przed budynkiem szkoły. Próbna ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, a całkowity czas wyjścia na zewnątrz budynku zajął niespełna 3 minuty. Nauczyciele sprawdzili stan liczby uczniów, a następnie złożyli meldunek koordynatorowi ewakuacji. Jednocześnie powiadomiono służby i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybył jeden z zastępów JRG 13 oraz załoga Policji, którym przekazano informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji. Po przeprowadzonej kontroli budynku odwołano alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie Fot. BBiZK
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie Fot. BBiZK
Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie Fot. BBiZK
Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie Fot. BBiZK
Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie Fot. BBiZK
Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie Fot. BBiZK
Próbna ewakuacja w Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie Fot. BBiZK