null

Próbna ewakuacja w przedszkolu i liceum w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Policjantka, pracownik BBiZK oraz pracownicy placówek oświatowych podczas przeliczania stanu przedszkolaków i uczniowie liceum po próbnej ewakuacji.
Przedszkolaki i licealiści w trakcie ćwiczeń ewakuacyjnych. Fot. BBiZK

22 września br. przeprowadzono próbną ewakuację w Przedszkolu nr 423 i LI Liceum Ogólnokształcącym znajdującymi się przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie, w której w roli obserwatorów uczestniczyli pracownicy delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z funkcjonariuszem z Komisariatu Policji Warszawa Rembertów.

W czwartkowe przedpołudnie uruchomiony został alarm i przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne przedszkolaków, uczniów i pracowników placówek oświatowych. Obowiązek przeprowadzania próbnych ewakuacji należy wykonać nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego. Celem przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych było utrwalenie zasad i praktycznych zastosowań procedur dotyczących zachowania podczas pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Próbna ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, bez żadnych komplikacji. Pracownicy przedszkola i liceum sprawdzili stan liczby dzieci i uczniów, a następnie złożyli meldunek koordynatorowi ewakuacji. Po przeprowadzonej kontroli budynków odwołano alarm i dzieci wrócili na placówek.

Grupy przedszkolaków stojących ze swoimi opiekunami na boisku po próbnej ewakuacji placówki.