null

Procesje, pielgrzymki, imprezy o charakterze religijnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na środku zdjęcia jezdnia, po której jedzie auto, za autem idzie procesja kilku duchownych i duża grupa ludzi, niosących krzyż, obrazy ze świętymi i kościelne sztandary, z lewej i prawej strony zdjęcia widać małe fragmenty chodnika, procesją zielone korony drzew stanowiące jednolite tło dla górnej połowy zdjęcia.
Procesja. Fot. Centrum Opatrzności

Organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.

W przypadku dróg publicznych w m.st. Warszawie - właściwym organem do wydania uzgodnienia jest Prezydent m.st. Warszawy, z którego upoważnienia w przedmiotowej sprawie działa Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Uzgodnienia dotyczą Kościołów na zasadach określonych w:

  • ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników procesja, pielgrzymka lub inna impreza o charakterze religijnym na drogach publicznych powinna odbyć się przy udziale uprawnionej osoby do kierowania ruchem drogowym, odpowiedzialnej za utrzymanie porządku podczas przemarszu lub przejazdu rowerowego zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli jest to niezbędne - o zabezpieczenie procesji, pielgrzymki lub innej imprezy o charakterze religijnym należy zwrócić się bezpośrednio do właściwej jednostki Komendy Stołecznej Policji.

Wnioski do Prezydenta m.st. Warszawy o uzgodnienie przejścia procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych na terenie miasta stołecznego Warszawy należy kierować na adres:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd m.st. Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Wyżej wymienionych uzgodnień nie stosuje się w przypadku konduktów pogrzebowych odbywających się stosownie do miejscowego zwyczaju.

Na dole zdjęcia w środku całą szerokością ulicy idzie grupa męskiej orkiestry z instrumentami (mężczyźni ubrani są w białe koszule i czarne spodnie, na głowie mają czarne kwadratowe czapki - fotograf zrobił zdjęcie pleców ludzi), w centrum zdjęcia na tle biało-błękitnego nieba z kłębiastymi chmurami budynek Świątyni Opatrzności Bożej z dobrze widoczna kopułą. Z lewej strony zdjęcia pas zieleni, druga jezdnia, po której jadą auta, latarnie-pastorały i budynek mieszkalny. Z prawej strony zdjęcia widać pas trawnika i chodnika, po którym idą ludzie (fotograf zrobił zdjęcie pleców ludzi) oraz zielone korony drzew, które częściowo przysłaniają biały budynek.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Na zdjęciu (zrobionym z góry) widać dużą grupę pielgrzymów idących całą szerokością jezdni (fotograf zrobił zdjęcie pleców ludzi), na górze zdjęcia po jego prawej i lewej strony widoczne pasy trawnika, na górze zdjęcia, nad ulicą wiszą tablice kierunkowe znaków drogowych z nazwami miast i dzielnic Warszawy.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.