null

Program " Bezpieczna Warszawa" ocenią radni

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy, która obradowała w Centrum Bezpieczeństwa, przegłosowała skierowanie pod obrady Rady Miasta projektu „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. „Bezpieczna Warszawa.”

Program prezentuje strategię bezpieczeństwa dla m.st Warszawy na okres 2012-14. Jest podstawą do opracowania szczegółowych projektów działań przez podmioty, których działalność może mieć wpływ na ograniczanie występowania zagrożeń  oraz eliminowanie ich przyczyn.

W połowie roku projekt został skierowany w celu uzupełnienia i uszczegółowienia przez członków Komisji oraz koordynatorów Programu. Obecnie jest podstawą do działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w mieście – na ulicach, w szkołach, w komunikacji.

Głównymi kierunkami planowanych działań wymienionych w „Programie…” są:

-     ograniczenie przestępczości nieletnich, zwłaszcza rozbójniczej oraz czynów karalnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

-     ograniczenie przestępczości dotyczącej problematyki pedofilii, pornografii i zgwałceń z udziałem nieletnich,

-     zwiększenie  bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej,

-     zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,

-     zwiększenie bezpieczeństwa w związku z imprezami masowymi, głównie  o charakterze sportowym (na stadionach i w okolicach stadionów),

-     kontynuowanie działań, których skuteczność została potwierdzona, a także poszukiwanie, w zdiagnozowanych obszarach zagrożeń, nowych rozwiązań prewencyjnych i profilaktycznych. 

Program bezpieczeństwa na lata 2012-14 jest kontynuacją poprzednich strategii i jest płaszczyzna współpracy Urzędu Miasta, służb mundurowych oraz jednostek miejskich.  Opracowanie „Programu….” to obowiązek ustawowy zapisany w art.38a ustawy o samorządzie powiatowym. 

Zobacz galerię (3 zdjęć)