null

Program "Bezpieczne osiedle" na Białołęce

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Program „Bezpieczne osiedle” na Białołęce. Fot. BBiZK
Program „Bezpieczne osiedle” na Białołęce. Fot. BBiZK

Spotkanie w Białołęckiej Akademii Wiedzy w ramach programu pn. „Bezpieczne osiedle”

W dniu 21 maja 2018 r. przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Białołęka przeprowadził wykład w Białołęckiej Akademii Wiedzy przy ulicy Van Gogha 1 na temat Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016-2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”.

Wiodącą tematyką spotkania było zaprezentowanie roli i funkcji programu prewencyjnego pn. „Bezpieczne osiedle”.

Edukacja obywatelska, częste spotkania oraz wspólne przedsięwzięcia przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Słuchacze wykazali duże zainteresowanie oraz chęć wsparcia działań w ramach programu.

Program „Bezpieczne osiedle” na Białołęce. Fot. BBiZK