null

Program "Bezpieczne osiedle" służy mieszkańcom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
R. Motyl - dyplomy i książki wręczała Prezydent Warszawy
R. Motyl - dyplomy i książki wręczała Prezydent Warszawy

Ponad 70 przedstawicieli Grup Osiedlowych z 18 dzielnic stolicy z rąk Prezydent Warszawy odebrało dyplomy, jako podziękowanie za działalność w programie „Bezpieczne osiedle”.

„Bezpieczne osiedle” to program aktywizujący mieszkańców do troski o najbliższe otoczenie. To oni wiedzą najlepiej co dokucza na osiedlu, ulicy dojazdowej, w otoczeniu szkoły czy przedszkola, lokalnego sklepu, a co potencjalnie wpływa na to, że nie czują się tam bezpiecznie lub co szpeci okolicę. Przy pomocy policjantów i strażników miejskich typują miejsca zagrożeń – „dzikie” przejścia dla pieszych,  źle zorganizowany plac zabaw, brak chodników przy ruchliwej ulicy, zdewastowany pawilon.

„Wspólne przedsięwzięcia od dawna przynoszą efekty. To dzięki Grupom Osiedlowym wiemy, w które miejsca należy kierować dodatkowych policjantów i strażników miejskich, w których miejscach należy zintensyfikować działania związane z naprawą infrastruktury technicznej, czy też które z nich należy objąć nadzorem za pomocą kamer systemu monitoringu wizyjnego.”- podkreśliła Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego przy pl. Zamkowym.

Według przeprowadzonych w listopadzie ubiegłego roku badań w ramach Barometru Warszawskiego, 86 % mieszkańców stolicy uważa, że nasze miasto jest miastem bezpiecznym, a 79% osób ankietowanych czuje się bezpiecznie spacerując po zmroku w miejscu swojego zamieszkania.  Na takie postrzeganie życia w naszym mieście z pewnością ma wpływ działalność mieszkańców, którzy chcą pracować dla dobra najbliższej społeczności.

„Czujecie się Państwo w swoich dzielnicach i osiedlach gospodarzami i takim gospodarskim okiem na nie patrzycie dla pożytku ogółu” – powiedziała na spotkaniu z przedstawicielami Grup Osiedlowych Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy - „Dzięki Państwa postawie i zaangażowaniu wiele się zmienia na lepsze i bezpieczniejsze. Poprawiacie także estetykę naszego miasta. Serdecznie Wam za taką postawę dziękuję”.

W skład Grup Osiedlowych wchodzą: policjanci dzielnicowi, strażnicy miejscy, przedstawiciele mieszkańców – członkowie rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot oraz przedstawiciele delegatur Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Najbardziej uciążliwe zjawiska zgłaszane przez mieszkańców to niedostateczny stan techniczny infrastruktury miasta, osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych, zakłócanie ciszy nocnej, grupy agresywnej młodzieży, graffiti i zaśmiecanie.

Na terenie wszystkich dzielnic Warszawy, aktywnie działa 125 Grup Osiedlowych. W latach 2007-2012 w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” przeprowadzono ponad 10 tys. spotkań z mieszkańcami Warszawy oraz wizji w terenie. Zrealizowana 28229 spraw.

fot. R. Motyl - Uroczystość z udziałem Prezydent Warszawy
Zobacz galerię (10 zdjęć)
fot. R. Motyl - Dyplomy i nagrody wręczała Prezydent Warszawy
fot. R. Motyl - Dyplomy i nagrody wręczała Prezydent Warszawy
fot. R. Motyl - Podziękowanie od mieszkanki z GO "Ostrobramska"
fot. R. Motyl - Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dyrektor BBiZK Ewa Gawor i Z-ca Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy ds. Operacyjnych Zbigniew Włodarczyk
fot. R. Motyl - Pamiątkowe ksiązki
fot. R. Motyl - Autograf na pamiątkę
fot. R. Motyl - Autograf na pamiątkę
fot. R. Motyl - Uroczystość wzbogacił kwartet z Orkiestry Reprezentacyjnej KSP
fot. R. Motyl - Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Dyrektor BBiZK Ewa Gawor

Załączniki: