null

Projekt "POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
BBiZK. Projekt „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”
BBiZK. Projekt „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”

Pomysłodawcą projektu „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny” jest Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Praga-Północ, która realizuje go wspólnie ze Strażą Miejską m.st. Warszawy.

Głównym celem przedsięwzięcia jest kompleksowe przeszkolenie uczniów biorących w nim  udział w zakresie szeroko rozumianej pierwszej pomocy, podniesienie również ich świadomości w odniesieniu do postrzegania zagrożeń i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nimi. Dlatego, oprócz wiedzy z zakresu udzielania pomocy (co jest główną częścią szkolenia) zajęcia będą obejmować również takie zagadnienia jak: przekazywanie wiedzy związanej z występowaniem zagrożeń, kształtowanie bezpiecznych zachowań i postaw, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowanie konkretnych działań oraz kształtowanie właściwych nawyków zachowania się w sytuacjach trudnych i  niebezpiecznych.

Pierwsza część szkolenia (18 godzin) jest realizowana w formie zajęć teoretycznych i praktycznych (z wykorzystaniem fantomów do RKO i defibrylatora AED szkoleniowego) w celu zdobycia przez uczniów odpowiedniej wiedzy.

Druga część – warsztatowa (18 godzin) będzie polegać na aranżowaniu/symulowaniu dla uczniów sytuacji/scenerii w różnych mechanizmach zdarzeń, w której będą musieli się sprawdzać ćwicząc i rozwijając swoje umiejętności prawidłowego reagowania na sytuacje (ćwiczenie właściwych odruchów). Podejmowanie trafnych decyzji, zwłaszcza w sytuacjach stresowych, które utrudniają logiczne myślenie, jest znacznie prostsze jeśli dana osoba doświadczyła już podobnego zdarzenia/sytuacji, nawet jeśli tylko symulowanej. Będzie to najważniejszy etap w nauce umiejętności udzielania pomocy i reagowania w sytuacjach trudnych i zagrażających zdrowiu, czy nawet życiu.

Uwieńczeniem nauki będzie udział w praktycznym ćwiczeniu, w którym wezmą również udział służby ratownicze i porządkowe. Tematem ćwiczenia będzie zdarzenie masowe z udziałem znacznej liczby poszkodowanych.

Projekt „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Projekt „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”. Fot. BBiZK
Projekt „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”. Fot. BBiZK
Projekt „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”. Fot. BBiZK
Projekt „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”. Fot. BBiZK
Projekt „POMAGAM – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”. Fot. BBiZK