null

Przedstawiciele Ambasady USA oraz amerykańskich firm odwiedzili BBiZK

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedstawiciele Ambasady USA oraz amerykańskich firm odwiedzili BBiZK Fot. BBiZK
Przedstawiciele Ambasady USA oraz amerykańskich firm odwiedzili BBiZK Fot. BBiZK

W dniu 15 maja br. w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy miała miejsce wizyta amerykańskiej delegacji, złożonej z przedstawicieli Ambasady USA oraz szefów pionów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w amerykańskich podmiotach prywatnych.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ewa Gawor omówiła organizację pracy w Centrum Bezpieczeństwa, w szczególności zasady koordynowania informacją (będącą źródłem wspólnej wiedzy dla koordynatorów służb ratowniczych, porządkowych oraz miejskich) w ramach wspólnego Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania. Zaprezentowała procedury Zarządzania Kryzysowego oraz doświadczenia Warszawy w zabezpieczaniu istotnych zdarzeń o charakterze masowym narażonych na zagrożenia radykalnych ruchów.

Duże zainteresowanie wzbudził miejski system monitoringu, system informatyczny wspomagający stanowiska pracy służb, bogata Baza Wiedzy o Warszawie oraz system alarmowania i powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach.

Przedstawiciele Ambasady USA oraz amerykańskich firm odwiedzili BBiZK Fot. BBiZK