null

Przedszkolaki na Mokotowie gaszą pożar

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedszkolaki z wizytą u strażaków. Fot. BBiZK

Przedstawiciele delegatury BBiZK w Dzielnicy Mokotów przeprowadzili spotkanie z przedszkolakami poświęcone realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy”.

W dniu 7.06.2022 br. z inicjatywy delegatury BBiZK w Dzielnicy Mokotów w Przedszkolu nr 139 przy ul. J. Dąbrowskiego 71a, odbyło się spotkanie poświęcone realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy”. Przedstawiono przedszkolakom zasady bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania dzieci, w drodze do przedszkola, podczas zajęć szkolnych oraz w drodze do domu po zajęciach.

Następnie dzieciom wręczono kolorowanki „Bezpieczne dzieci”, kamizelki i opaski odblaskowe oraz drobne gadżety ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, a także przez Burmistrza Dzielnicy Mokotów. Po wręczeniu upominków wraz z opiekunkami cała grupa udała się do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 9 położonej przy ul. Domaniewskiej 40A.

Przedstawiciele Straży Pożarnej omówili z przedszkolakami najistotniejsze informacje dotyczące otaczających ich zagrożeń, zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych i powiadamiania służb ratunkowych. Podczas rozmowy przedszkolaki czynnie uczestniczyły w dyskusji ze strażakami i dzieliły się informacjami w jaki sposób potrafią zareagować na niebezpieczną sytuację w ich otoczeniu.

Następnie strażacy udostępnili do obejrzenia bojowe wozy strażackie wraz z całym uposażeniem oraz przeprowadzili próbny alarm w razie zagrożenia pożarowego, co przyczyniło się do bardzo entuzjastycznego zachowania przedszkolaków.

Na zakończenie przedstawiciele Straży Pożarnej wręczyli przedszkolakom drobne upominki.

W spotkaniu wzięło udział 20 przedszkolaków.

Zobacz galerię (8 zdjęć)