null

Przejęcie numeru alarmowego 998

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Operator numeru alarmowego 112 siedzący przez czterema monitorami i obsługujący system.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przy ul. Młynarskiej 43/45, będzie kolejnym ośrodkiem w Polsce, który przejmie obsługę numeru alarmowego 998.

Od 20 maja 2021 roku wybierając numer 998 dodzwonisz się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), a nie do Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższa zmiana ukierunkowana jest na odciążenie dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej, którzy będą otrzymywali z CPR tylko zgłoszenia alarmowe, czyli informację o podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa.

W 2020 roku CPR w Warszawie przekazało do PSP 9 637 zdzarzeń, natomiast Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy zarejestrowało około 80 000 połączeń przychodzących na numer 998. 

Przełączenie numeru alarmowego 998 do CPR pozwoli na eliminację kierowania do służb zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych. Ma to wpłynąć pozytywnie na czas, jak i na skuteczność udzielania pomocy osobom, które rzeczywiście jej potrzebują. Pozwoli również na lepszą koordynację działań wszystkich służb, przez dostępne systemy teleinformatyczne.

Pamiętajmy, że na numer 112 lub 998 kierujemy tylko zgłoszenia alarmowe. Numery te nie służą do kontaktu ze służbami oraz konsultacji dotyczących funkcjonowania danej organizacji. Dzwoniąc na numer 112 należy być przygotowanym na udzielenie operatorom niezbędnych informacji.

Są to:

  • dokładna lokalizacja zdarzenia (miejscowość, ulica numer budynku, numer mieszkania, ewentualnie punkty orientacyjne),
  • krótki i rzeczowy opis tego co się dzieje,
  • ile jest osób poszkodowanych i w jakim są stanie.

Należy również odpowiedzieć na ewentualne dodatkowe pytania operatorów. Zebrane informacje pozwolą na właściwą kwalifikację zgłoszenia i przekazanie go do odpowiednich służb.

Przypominamy, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 nie jest punktem informacyjnym, ani też nie udziela porad prawnych. Dzwoniąc na numer alarmowy w innych sprawach niż alarmowe, blokujemy dostęp do numeru i odbieramy szansę na szybką pomoc tym, którzy jej w danym momencie naprawdę potrzebują.