null

Przygotowanie na wypadek awarii elektroenergetycznej - Blackout

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak przygotować się na wypadek awarii w systemie elektroenergetycznym (blackoutu)?

Blackout (awaria energetyczna) jest to poważne uszkodzenie sieci energetycznej, skutkujące długotrwałą przerwą w dostawie energii.

Niezależnie od przyczyn wystąpienia długotrwałego blackoutu, jego zaistnienienie spowoduje brak możliwości korzystania ze stacji benzynowych, aptek, sklepów, bankomatów i terminali płatniczych, itd. Utrudnione będzie podróżowanie i przemieszczanie się w obszarze Miasta na skutek unieruchomienia linii Metra i tramwajów. Wyłączona sygnalizacja świetlna spowoduje utrudnienia w ruchu kołowym (korki).

Jak przygotować się na wypadek długotrwałej awarii w systemie elektroenergetycznym?

  • w miejscu ustalonym z domownikami, miej sprawną latarkę oraz zapas baterii, a także naładowany powerbank (przenośna, zewnętrzna ładowarka).
  • warto zaopatrzyć się w generator prądu oraz niezbędny zapas paliwa, w przypadku osób mieszkających w domach jednorodzinnych.
  • jeśli na co dzień w domu korzystasz z hydroforu w celu czerpania wody – utrzymuj na bieżąco zapas wody butelkowanej, szczególnie, jeśli mieszkają z tobą małe dzieci lub/i osoby starsze przyjmujące regularnie lekarstwa.
  • jeśli na co dzień korzystasz z kuchenki elektrycznej do przygotowywania posiłków, rozważ zakup turystycznej kuchenki gazowej z napełnioną butlą.
  • przygotuj „plecak bezpieczeństwa”, w którym umieścisz wszystkie niezbędne rzeczy na wypadek m.in. blackoutu.

Co zrobić gdy dojdzie do awarii elektrycznej zimą – jak utrzymać ciepło:

  • wybierz jeden pokój w domu (najlepiej słoneczny) - taki, w którym może mieszkać cała rodzina,
  • ubierz się wielowarstwowo w ubrania przepuszczające powietrze i dłużej zatrzymujące ciepło,
  • zachowaj ostrożność, używając zastępczych źródeł ogrzewania takich jak przenośne grzejniki gazowe, piecyki naftowe, kominki itp.; grzejniki nie mogą być umieszczone w pobliżu materiałów łatwopalnych - nie pozostawiaj ich bez nadzoru,
  • w domach z ogrzewaniem gazowym sprawdzaj drożność otworów wentylacyjnych, korzystaj z urządzeń grzewczych, które są dopuszczone do użytku (ważny przegląd).

PAMIĘTAJ!!!

Zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę.

Postępuj zgodnie z poleceniami służb, stosuj się do przekazywanych komunikatów.

Jeżeli Twoje życie i zdrowie nie jest w żaden sposób zagrożone, nie dzwoń na numery alarmowe, żeby dowiedzieć się dlaczego nie ma prądu! W ten sposób blokujesz numery alarmowe, które służą wyłącznie przekazywaniu informacji o zagrożeniu życia, zdrowia i mienia.

O tym jak postępować dowiesz się m.in. z ulotek i plakatów zamieszczanych na/w budynkach mieszkalnych, urzędach dzielnic, od funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, za pośrednictwem komunikatów rozgłaszanych przez służby miejskie, lokalne rozgłośnie radiowe (radioodbiorniki na baterie, telefony komórkowe).

W Warszawie funkcjonuje system ostrzegania i alarmowania (obejmujący swym zasięgiem 96% mieszkańców). Są to syreny alarmowe, w postaci głośników, które oprócz podawania sygnału dźwiękowego mają możliwość emitowania komunikatów głosowych który będzie dodatkowym źródłem informowania mieszkańców o zagrożeniu.

Jeżeli zainstalujesz bezpłatne aplikacje: Regionalny System Ostrzegania – RSO oraz Warszawski System Powiadomień (WSP), za ich pośrednictwem bieżące informacje dotyczące poważnych zagrożeń dotrą także do Ciebie. Komunikaty i ostrzeżenia są przesyłane poprzez aplikacje dostępne bezpłatnie na telefony komórkowe i poprzez SMS-y.

Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w Polsce

Za zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz opracowanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii, odpowiada operator systemu elektroenergetycznego przesyłowego. W Polsce są to Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W Warszawie operatorami systemu dystrybucyjnego są: Stoen Operator S.A. dawniej innogy Stoen Operator S.A. oraz PGE Dystrybucja. Operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracują z operatorami systemu przesyłowego przy opracowywaniu planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym.

Do likwidacji awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, niezwłocznie przystępuje przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Źródłem zasilania Miasta w energię elektryczną jest Krajowy System Energetyczny.  Niezależnie od tego, w Planie Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy uwzględniono zagrożenie związane z awarią energetyczną. W dokumencie tym zawarta jest procedura, której celem jest określenie zakresów zadań dla podmiotów uczestniczących w usuwaniu skutków awarii energetycznej.

Miasto posiada porozumienie o współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego w sytuacji wystąpienia awarii elektroenergetycznej mającej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne w m.st. Warszawie, w szczególności dla obiektów mających istotne znaczenie dla funkcjonowania miasta.

Ponadto wszystkie szpitale, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa, posiadają zabezpieczenie rezerwowego zasilania w energię elektryczną.

Należy dodać, że największy wpływ na sprawne funkcjonowanie systemów elektroenergetycznych mają przedsięwzięcia podejmowane w fazie zapobiegania, jak realizowanie nowych inwestycji elektroenergetycznych oraz modernizowania już istniejących, co leży w gestii spółek skarbu państwa.