null

Raport służb o zalaniu tunelu Wisłostrady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poniżej publikujemy raport służb miejskich dla Prezydent Warszawy ukazujący zakres i czas działań podjętych w celu usunięcia przyczyn i skutków zalania tunelu Wisłostrady w niedzielę, 23 czerwca. Raport zawiera także opis czynności jakie w przyszłości mają zapobiec powtórzeniu się sytuacji.

RAPORT

dla Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
o zdarzeniach, które miały miejsce na terenie m.st. Warszawy w dniu 23.06.2013 r., powstałych w następstwie intensywnych opadów deszczu.

W dniu 23.06.2013 r. w godzinach popołudniowych na terenie m.st. Warszawy (w szczególności na terenie dzielnicy Śródmieście i Białołęka) miał miejsce intensywny opad deszczu, który spowodował utrudnienia w ruchu drogowym. 

Wykaz działań podjętych w tunelu wzdłuż ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,

I ETAP – INFORMACJA - przyjęcie oraz przekazanie informacji do właściwych służb

godz. 14.46 Pogotowie Policji informuje Służbę Dyżurną Centrum Zarządzania Kryzysowego  (SDCZK) o zalaniu prawego pasa ruchu tunelu w kierunku Żoliborza,

godz. 14.46 SDCZK przekazuje informację do Pogotowia Drogowego Zarządu Dróg Miejskich,

godz. 14.54 Zarząd Dróg Miejskich przekazuje zgłoszenie do Firmy Siemens (wybranego w przetargu operatora odpowiedzialnego za utrzymanie i eksploatację systemów sterowania odwodnieniem tunelu),

godz. 14.57 SDCZK przekazuje informację o zdarzeniu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
 
godz. 15.00 Firma Siemens powiadamia swoich pracowników serwisu,

godz. 15.12 SDCZK zwraca się z zapytaniem do Zarządu Dróg Miejskich  i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o podjętych działaniach,

godz. 15.12 Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego  ponownie informuje Zarząd Dróg Miejskich i MPWiK o powyższym zgłoszeniu, 

godz. 15.12 wyjazd  Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego  na miejsce zdarzenia,

II ETAP – REAKCJA – podjęcie działań zabezpieczających oraz prac nad ustaleniem przyczyny

godz. 15.15 Policja (z miejsca zdarzenia) informuje, że przyczyną zalewania tunelu jest wybijająca woda ze studzienek, zlokalizowanych przy wyjeździe z tunelu w kierunku Żoliborza, zabezpieczenie zalanych pasów ruchu,

godz. 15.15 pracownicy działający na zlecenie firmy Siemens na miejscu zdarzenia,

godz. 15.20 serwisanci Siemens rozpoczynają sprawdzenie działania systemu odwodnienia tunelu począwszy od pomieszczeń technicznych w tunelu i kolejno działanie każdej z 24 pomp zlokalizowanych w tunelu,

ok. godz. 15.20 podjęto decyzję o skierowaniu jednostek Państwowej Straży Pożarnej,

godz. 15.25  SDCZK poinformowała, że ruch kołowy w tunel w kier. Mokotowa odbywa się bez utrudnień, ruch w kier. Żoliborza jest spowolniony, odbywa się jednym pasem. PSP i Pogotowie Drogowe Zarządu Dróg Miejskich prowadzą działania, mające na celu usunięcie przyczyn zalewiska,


III ETAP – ROZWIĄZANIE PROBLEMU 

ok. godz. 15.30 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej podjęła działania, polegające na przepompowywaniu wody z tunelu do studzienki, wskazanej przez pracowników firmy Siemens,

godz. 15.50 ręczne otwarcie zasuwy wodnej i odblokowanie odpływu wody,


godz. 16.00 rozpoczęcie działań w celu przywrócenia ruchu na zablokowanych pasach,

godz. 16.25  SDCZK informuje, że woda z tunelu została usunięta, ruch w obydwu kierunkach odbywa się bez utrudnień.

Informacja o przygotowaniach do przywrócenia ruchu w tunelu:

Przed przywróceniem tunelu do ruchu, po zakończeniu prac zabezpieczających przeprowadzono kompleksowy przegląd działania wszystkich instalacji w tunelu. W wyniku przeglądu dokonano wymiany 4 z 24 pomp odwadniających. Testy pozostałych wykazały pełną sprawność urządzeń. Dokonano także sprawdzenia drożności oraz czyszczenia wszystkich przewodów odwodnieniowych. Podobne problemy z działaniem systemu odwodnieniowego wystąpiły tylko raz w 2005 roku. Nie zachowały się żadne dokumenty ani raporty  wskazujące na przyczyny oraz podjęte wówczas działania.

Przyczyny zdarzenia:

Serwisująca tunelu firma Siemens w przedłożonej informacji wskazuje jako przyczynę awarii uszkodzenie czujnika pomiarowego odpowiedzialnego za monitorowanie stanu Wisły. W wyniku porannych opadów deszczu (około godz. 7.00). Wytworzone wówczas ciśnienie dynamiczne w rurociągu odpływowym spowodowało uszkodzenie sondy pomiarowej, co skutkowało wskazaniem błędnego pomiaru poziomu Wisły i w konsekwencji zadziałanie systemu automatycznego zamykającego zasuwy zapobiegające przedostaniu się wody z Wisły do tunelu. 

Wnioski:

1.  Zarząd Dróg Miejskich zleci operatorowi tunelu firmie Siemens montaż dwóch dodatkowych sond pomiarowych - radar linowy oraz czujnik radarowy (zlokalizowany na moście) poprawiających sterowanie zasuwami powodziowymi. Zostanie także zamontowany dodatkowy system automatycznego powiadamiania o działaniu systemu. 

2. W przypadku wydania ostrzeżenia burzowego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o możliwości wystąpienia intensywnych opadów deszczu na terenie m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich skieruje swojego pracownika do tunelu Wisłostrady w celu monitorowania działania systemów sterowania tunelem oraz stanu jego przejezdności.

3. Zalecono wszystkim służbom i podmiotom, uczestniczącym w działaniach o obowiązku szybszego raportowania do Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego  o podjętych czynnościach oraz przypomniano o konieczności całodobowego nasłuchu radiowego.

4.  W związku z tym, że przyczyną zdarzenia była usterka o charakterze technicznym a nie błąd ludzki, decyzją Pani Prezydent przywrócony do pełnienia obowiązków został zastępca dyrektora ZDM – Michał Trzciński.