null

Rezerwa celowa na Wisłę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rekordowo niski stan Wisły 58 cm. Fot. R. Motyl
Rekordowo niski stan Wisły 58 cm. Fot. R. Motyl

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała o przyznaniu 277 tys. zł z rezerwy celowej na usunięcie głazów i odmulenie wejścia do Portu Praskiego – czyli realne działania mające zapobiec niedogodnościom niskiego stanu Wisły.

W dniu 5 września 2012 r. do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wpłynął wniosek, skierowany przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy, dotyczący sfinansowania z rezerwy celowej, przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, robót polegających na:

- usunięciu głazów narzutowych z koryta rzeki Wisły,
- przywróceniu bezpieczeństwa żeglugowego w kanale wejścia do Portu Praskiego (,,Odmulenie wejścia do Portu Praskiego").
Koszt ww. prac został oszacowany przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy na kwotę 277 729 zł.

W dniu 19 września br. w siedzibie BBiZK przy ul. Młynarskiej 43/45 odbyło się posiedzenie Komisji ds. przygotowania i oceny merytorycznej wniosków o finansowanie lub dofinansowanie z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe przedsięwzięć, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom lub usuwanie skutków zdarzeń, związanych z zagrożeniem, spowodowanych  przez powodzie oraz gwałtowne burze i nawałnice, która pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek, rekomendując go do dalszego procedowania, czyli przekazania go do rozpatrzenia przez Zespół Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy.

W dniu 20 września 2012 r. Szef Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Prezydent m.st. Warszawy, wyraziła zgodę na uruchomienie ww. środków z rezerwy celowej.

Rezerwa celowa zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. w art. 26 pkt. 4 ,,W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu".

Rezerwa celowa w budżecie Miasta (stan obecny) - 33 746 417 zł.

Na cały 2012 r. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 34 mln zł, z tego wydano na:

1. obsługę koksowników podczas zimowej akcji dogrzewania mieszkańców - 148 207 zł

2. remont mostu nad Potokiem Służewieckim w ciągu ul. Rzodkiewki na terenie Dzielnicy Wilanów (kontynuacja prac z 2011 r.) - 105 376 zł

 

Kolejne działania na rzecz Wisły
 
BULWAR – wybrana firma

17 września została wybrana firma, która podejmie się przebudowy bulwarów nadwiślańskich to Hydrobudowa Gdańsk S.A. W postępowaniu uczestniczyło 15 firm. Ostatecznie do składania ofert zostało zaproszonych siedem z nich.

Zgodnie ze złożoną przez Hydrobudowę Gdańsk ofertą prace mają kosztować 122 mln zł i potrwają trzy lata. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana po upływie czasu przewidzianego na ewentualne odwołania pozostałych oferentów (mają na to czas do 27 września, później – ok. miesięczna kontrola Urzędu Zamówień Publicznych).

Całość prac obejmie bulwar od ul. Boleść do mostu Świętokrzyskiego. Pierwszy etap - od ul. Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, realizowany jest w ramach projektu pn. Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy "Pedałuj i płyń", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ten odcinek ma zostać ukończony jako pierwszy - już w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy.

Zaprojektowane rozwiązania, innowacyjne w skali kraju - jak m.in. pawilony na pływakach - konsultowane były z zarządcą wód, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Bulwar i wszystkie elementy architektoniczne zaprojektowano tak, by były przygotowane na przejście wysokiej wody. Dzięki tej inwestycji na lewy brzeg zejdzie ze Skarpy Warszawskiej atrakcyjna przestrzeń miejska. Przebudowane zostaną istniejące przejścia podziemne łączące bulwar ze Starym i Nowym Miastem, powstanie też nowe przejście na wysokości ulicy Bednarskiej, łączące na powrót odcięty Wisłostradą od rzeki Mariensztat. Bardzo ważna dla życia nad Wisłą będzie też przebudowa nabrzeży. Powstanie nowy, dolny poziom bulwaru, przy którym będą mogły zacumować statki i małe jednostki pływające, których z roku na rok w Warszawie przybywa. Zaprojektowany dolny poziom bulwaru jest potrzebny szczególnie w okresach kiedy, tak jak dziś, nad Wisłą utrzymują się niskie stany wody. Dzięki przyjętym rozwiązaniom naturalne i kapryśne wody Wisły warszawskiej będą dostępne dla warszawiaków przez cały sezon.

LIFE+ - umowa podpisana

14 września została podpisana umowa na wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej największego projektu przyrodniczego w stolicy. Projektant ma trudne zadanie: połączyć ochronę przyrody z możliwością udostępnienia nabrzeży Wisły mieszkańcom.

Podjęła się tego firma Halcrow Limited Group pochodząca z Wielkiej Brytanii. Umowa obejmuje wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Koszt projektowania to 1,7 mln zł. Gotowy projekt ma powstać do grudnia 2013 r.

W ramach projektu planowane są m.in. wycieczki nad rzekę i rejsy prowadzone przez doświadczonych przyrodników, akcje w przestrzeni miejskiej, wystawy fotograficzne, szlaki edukacji przyrodniczej nad Wisłą, publikacje materiałów dydaktycznych. Z myślą o rybitwach powstaną sztuczne wyspy, stałe i pływające, na których ptaki będą mogły bezpiecznie przystępować do lęgów. Wszystkie przeprowadzone działania poprawią warunki życia ptaków nad Wisłą.

„Nasza Wisła lubi zaskakiwać - raz wyżem stulecia, raz niżem tysiąclecia – ale również swoim bogactwem przyrodniczym. – powiedział Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz - Występowanie na terenie miasta obszarów Natura2000 niesie ze sobą dużo ograniczeń, jednak w przypadku Warszawy umiemy to docenić i korzystać ze wsparcia kierowanego na ochronę takich obszarów. Mnie cieszy przede wszystkim, że warszawiacy coraz chętniej przychodzą nad Wisłę”.- dodała.