null

Rosjanie poznają polskie doświadczenia z Euro

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Doświadczenia Warszawy zdobyte podczas przygotowania i organizacji mistrzostw Euro 2012 były tematem spotkania w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy przedstawicieli miast gospodarzy XXI Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 r. w Rosji.

Rosyjscy goście przyjechali z republik, obwodów i miast, w których zostaną rozegrane mecze mistrzostw: Kaliningradu, Soczi, Sarańska, Niżnego Nowgorodu, Rostowa i Jekateryburga, a także z Komitetu Organizacyjnego Rossija 2018.

W trakcie spotkania dyrektor Ewa Gawor, zapoznała gości z funkcją jaką podczas Euro pełniło Centrum Bezpieczeństwa. Przedstawiła wdrożony model współpracy służb mundurowych i miejskich podczas sztabów zabezpieczających. Goście mieli także możliwość zapoznania się z możliwościami monitoringu miejskiego, który wzbudził największe zainteresowanie.

Wicedyrektor Jolanta Krzywiec z Sekretariatu ds. Euro m.st. Warszawy przedstawiła doświadczenia Warszawy z przyjęcia w krótkim czasie olbrzymiej liczby kibiców. Omówiła promocję miasta, propozycje dla turystów poznania miasta, zwiedzenia muzeów i zabytków a także działanie warszawskiej strefy fanów.

Obecna na spotkaniu wiceminister MSZ Beata Stelmach wyraziła nadzieję, że poznana wiedza ułatwi przedstawicielom władz lokalnych Rosji organizację i koordynację działań służb mundurowych podczas odbywających się w 2018 roku w ich kraju mistrzostw świata.

Radca Ambasady Rosji Jurij Pilipson podkreśli zaangażowanie „polskich kolegów” w przygotowanie tej wizyty, która pomoże stronie rosyjskiej w przygotowaniu ich imprezy.

Organizatorem seminarium było polskie MSZ przy współudziale m.st. Warszawy.