null

Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

Tytuł projektu: Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie

Wartość projektu: 4 908 877,00 zł

Wkład m.st. Warszawy:  2 108 614,69 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 800 262,31 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy (dawniej Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy)

Przedmiotem projektu była rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności, której celem ma być poprawa słyszalności sygnałów alarmowych na terenie miasta, w tym szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią, zagrożeniami ze strony zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, czy też w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób.

Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności została wykonana przez Konsorcjum firm Digitex Sp. z o.o. Sp.k. z Sopotu oraz Przedsiębiorstwa Usługowego JAREXS Sp. z o.o. z Legnicy,  wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, z którym w dniu 24.10.2017 r. została zawarta umowa. Zakres zadania obejmował:

  • wykonanie projektów technicznych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,
  • instalację elementów systemu przewidzianych w umowie,
  • wdrożenie systemu sterowania oraz jego integrację z systemem alarmowania i ostrzegania ludności Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach projektu zostało wybudowanych 119 punktów alarmowania(PA), w tym 110 PA o mocy 1200 W na budynkach Urzędu m.st. Warszawy i innych obiektach użyteczności publicznej oraz 9 PA o mocy 600 W zlokalizowanych na słupach oświetleniowych. Punkty alarmowania zostały rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić słyszalność jak największej liczbie mieszkańców. System został wyposażony w syreny elektroniczne, które pozwalają, poza emisją sygnałów alarmowych, emitować komunikaty głosowe. Zapewni to dużo czytelniejszy przekaz w obliczu takich zagrożeń jak powódź, zagrożenie ze strony zakładów przetwarzających substancje niebezpieczne lub konieczność przeprowadzenia ewakuacji.

Dodatkowo, system został wyposażony w 8 punktów pomiarowych poziomu wody zlokalizowanych w dzielnicach Wawer, Wesoła, Białołęka, Wilanów i Mokotów oraz w  4 lokalne zintegrowane czujniki pogody. Czujniki służą do monitorowania zagrożeń powodziowych oraz związanych z lokalnymi podtopieniami wywoływanymi intensywnymi opadami deszczu. Wczesne ostrzeganie o zagrożeniu umożliwi służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, podjęcie efektywnych działań i minimalizowanie skutków zdarzeń.  Dane z czujników są dostępne dla mieszkańców pod adresem https://saiol.um.warszawa.pl/

Przeprowadzone zostały działania promocyjno-edukacyjne wśród mieszkańców, mające na celu przekazanie informacji nt. projektu oraz zasad postępowania w przypadku usłyszenia sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. W ramach akcji powstał spot emitowany w środkach komunikacji miejskiej oraz materiały informacyjne przekazywane mieszkańcom na spotkaniach w dzielnicach.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach stanowi jedno z kluczowych zadań zarządzania kryzysowego, wynikających z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 poz. 122).

 

Syrena alarmowa
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Syrena alarmowa

Załączniki: